Aktualności

Home Home
24 - 04 - 2018

Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 Rzeczpospolita

Ponownie nasza Kancelaria została uznana liderem w dziedzinie Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej (2018). Mecenas Piotr Zimmerman uzyskał indywidualny tytuł lidera w tej dziedzinie. Dziękujemy wszystkim członkom Zespołu za zaangażowanie…

Czytaj dalej
11 - 04 - 2018

Już wkrótce prokurent nawet w bardzo małej firmie.

Od 30 kwietnia przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł ustanowić prokurenta. W nowym stanie prawnym opublikowanie w CEIDG za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji o prokurencie lub pełnomocniku będzie równoważne w skutkach z ustanowieniem…

Czytaj dalej
05 - 04 - 2018

Konstytucja dla biznesu - komentarz mec. Mateusza Medyńskiego

W dodatku specjalnym Dziennika Gazety Prawnej „Firma i Prawo“ omówienie założeń Konstytucji biznesu. „Przepisy dotyczące działalności nieewidencjonowanej i ulgi na start są pierwszą poważną próbą usunięcia z szarej strefy powszechnych i do tej pory nierejestrowanych nigdzie drobnych usług“ komentuje r.pr.…

Czytaj dalej
21 - 03 - 2018

Ranking Chambers & Partners Europe 2018

Me­­ce­­nas Piotr Zimmerman po raz kolejny otrzy­­mał no­­mi­­na­­cję in­­dy­­wi­­du­­a­l­ną w ra­n­ki­n­gu Cha­m­bers & Par­t­ners Eu­­ro­­pe 2018 w ka­­te­­go­­rii Re­­stru­c­tu­­ri­n­g/In­so­­lve­n­cy (Band 1). Opi­­nia z przewodnika Chambers Europe: Piotr Zimmerman of Zimmerman &…

Czytaj dalej
01 - 03 - 2018

Mateusz Medyński komentuje problemy z rejestracją spółek

Aby uruchomić funkcjonowanie spółki trzeba ją wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Tymczasem procedura potrafi trwać już nawet kwartał. Sędziowie i referendarze, którzy dokonują wpisów wskazują, że są zalewani wnioskami. Najdrobniejszy błąd we wniosku wydłuża proces rejestracji nawet do…

Czytaj dalej
02 - 02 - 2018

Kryzys w firmie - Wideoszkolenie

Radca prawny Bartosz Sierakowski dla wideoakademii Infor opowiada m.in. o tym, jakie przesłanki świadczą o niewypłacalności firmy, ile musi trwać opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, by można było określić podmiot jako niewypłacalny i czy wszystkie zobowiązania należy wliczać przy…

Czytaj dalej
22 - 01 - 2018

Prawo restrukturyzacyjne działa, ale wymaga poprawek

RAPORT Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. i SpodData podsumowujący 2 lata funkcjonowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Polecamy materiał obejmujący analizy, statystyki i podsumowania, który współtworzyli Wspólnicy i Prawnicy Zimmerman i Wspólnicy Sp.K. Raport dostępny TUTAJ.

Czytaj dalej
22 - 01 - 2018

Koniunktura gospodarcza a liczba upadlości

W Pulsie Biznesu artykuł podsumowujący sytuację gospodarczą polskich firm, wskazujący zależności między koniunkturą a wypłacalnością przedsiębiorstw i prezentujący tendencje dotyczące liczby upadłości i restrukturyzacji w Polsce. W roli eksperta Piotr Zimmerman. Artykuł dostępny tutaj.

Czytaj dalej
12 - 01 - 2018

Fiskus sprzeda rzeczy na e-aukcji

W styczniu weszły w życie przepisy umożliwiające urzędom skarbowym przeprowadzenie internetowej licytacji ruchomości zajętych w ramach egzekucji zaległości podatkowych. W Dzienniku Gazecie Prawnej r.pr. Bartosz Sierakowski i aplikant adwokacki Michał Węgliński omawiają warunki uczestnictwa…

Czytaj dalej
03 - 01 - 2018

Plan spłaty a odpowiedzialność poręczycieli, współdłużników solidarnych i rzeczowych

W Numerze 10/2017 „Doradcy restrukturyzacyjnego“ ukazał się obszerny artykuł r.pr. Bartosza Sierakowskiego oraz r.pr. Barbary Szczepkowskiej, którego celem jest odpowiedź na pytanie: czy z chwilą wykonania planu spłaty przez upadłego i umorzenia zobowiązań wierzyciel traci możliwość dochodzenia…

Czytaj dalej