Home Home

Specjalizacje

 • Restrukturyzacja
 • Upadłość
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Prawo spółek
 • Spory sądowe
 • Upadłość deweloperska
 • Postępowania grupowe
 • Upadłość konsumencka
 • Przygotowana likwidacja (pre-pack)
 • Odpowiedzialność zarządu i reprezentantów
 • Obsługa ogólno-korporacyjna
 • Obsługa przedsiębiorstw i transakcji
 • Upadłość transgraniczna

Restrukturyzacja

Ta nowa w polskim prawie instytucja (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) jest szansą na uratowanie przedsiębiorstwa i kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewnia ona dłużnikowi znaczny stopień ochrony przedsiębiorstwa na czas postępowania. Obejmuje cztery procedury służące osiągnięciu porozumienia pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem i oddłużeniu przedsiębiorstwa dłużnika przy jednoczesnym jego uratowaniu. Są to postępowanie o zatwierdzeniu układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Dobierane są w zależności od stopnia zagrożenia egzekucją oraz nastawienia wierzycieli wobec koncepcji restrukturyzacji.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik


Upadłość

Upadłość to proces zaspokojenia wierzycieli polegający na likwidacji majątku dłużnika przez wyznaczonego przez sąd upadłościowy syndyka. Z zasady kończy się wtedy działalność gospodarczą i korzysta wyłącznie ze zgromadzonego majątku w celu spłaty wierzycieli. Jest to ostatnia faza życia przedsiębiorcy, pojawiająca się gdy zawiodły wszystkie próby ratowania firmy.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik


Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Postępowanie egzekucyjne

Egzekucja wierzytelności jest niezwykle istotnym elementem obrotu gospodarczego. Najczęściej zaczyna się od wygranej w sporze sądowym, ale największe problemy pojawiają się na etapie zaspokojenia roszczenia. Często konieczna jest walka z dłużnikiem, kluczowe okazuje się też dobre zabezpieczenie roszczeń tak, aby dłużnik nie zdążył ukryć lub pozbyć się majątku. Nierzadko dochodzi się roszczeń od osób trzecich, które w tym wyzbywaniu się majątku uczestniczyły (np. za pomocą skargi pauliańskiej). Ta dziedzina prawa wymaga dużej wiedzy i pomysłowości oraz cierpliwości.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Prawo spółek

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy świadczy usługi z zakresu prawa spółek i szeroko pojętego prawa korporacyjnego. Zakładamy, likwidujemy (także pełniąc funkcję likwidatorów), przekształcamy i łączymy spółki prawa handlowego. Budujemy struktury polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, opracowujemy strategie ochrony grup kapitałowych na wypadek niewypłacalności. Doradzamy w fuzjach i przejęciach spółek, restrukturyzujemy holdingi i ich części. Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Przygotowujemy projekty uchwał i protokołów, zapewniamy rejestrację stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS. Pomagamy rozwiązywać spory w ramach spółki.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Spory sądowe

Duża część aktywności prawniczej skupia się na sporach sądowych. Wysoki poziom specjalizacji pozwala na skuteczniejsze dochodzenie roszczeń np. ze skargi pauliańskiej czy występowaniem z roszczeniami odszkodowawczymi. Jeżeli chcemy uzyskać zaspokojenie wierzytelności lub wręcz przeciwnie szukamy ochrony przed roszczeniami innych osób, wsparcie dobrych prawników jest kluczowe dla powodzenia naszych planów.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Upadłość deweloperska

Upadłość deweloperska ma za zadanie łączyć troskę o interesy wierzycieli z dbaniem o klientów dewelopera – nabywców mieszkań. Dotychczas upadłość dewelopera oznaczała katastrofę dla jego klientów, którzy nie zdążyli podpisać aktów notarialnych. Teraz możliwe jest m.in. dokończenie inwestycji, zaspokojenie wierzycieli i jednocześnie przekazanie wybudowanych nieruchomości klientom przez syndyka.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik


Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Postępowania grupowe

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych w postępowaniach grupowych. Specyfika tych postępowań pozwala na dochodzenie roszczeń jednego rodzaju i udział znacznej liczby osób (co najmniej 10 osób) w jednej sprawie opartej na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Zmniejsza to ryzyko wydania sprzecznych orzeczeń w podobnych sprawach.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Upadłość konsumencka

Ta najprężniej rozwijająca się gałąź upadłości oferuje drugą szansę wszystkim, których przytłoczyły długi. Jej celem jest umożliwienie oddłużenia konsumentom i nowy start w życiu. Sądy i syndycy pomagają dłużnikom zacząć od nowa, jednocześnie dbając, by ten początek nie następował kosztem wierzycieli, gdyby upadłość wynikła z winy lub rażącego niedbalstwa dłużnika. Nie istnieją sytuacje bez wyjścia i upadłość konsumencka ma służyć właśnie znajdowaniu rozwiązań kłopotów z długami.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Jeżeli przedsiębiorca nie widzi szans na uratowanie swojej firmy samodzielnie i nie może porozumieć się z wierzycielami, ale ma inwestora, który chce mu pomóc, to może upaść w ramach przygotowanej likwidacji. Celem jest zaspokojenie wierzycieli w ramach upadłości, przy jednoczesnym uratowaniu przedsiębiorstwa dłużnika, które przejdzie w ręce inwestora.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik


Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Odpowiedzialność zarządu i reprezentantów

Z funkcją reprezentanta spółki (najczęściej członkowie zarządu) wiąże się też odpowiedzialność za długi, których spółka ta sama nie spłaciła. Ostrożne i skonsultowane ze specjalistami sprawowanie zarządu może ochronić przed odpowiedzialnością, która dotyczy nie tylko długów komercyjnych, ale także publicznoprawnych. Zachowanie się w obliczu problemów finansowych swojej firmy może prowadzić zarówno do pociągnięcia przez wierzycieli członków zarządów i reprezentantów do odpowiedzialności, jak i do ich obrony.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik


Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Obsługa ogólno-korporacyjna

Funkcjonowanie spółki prawa handlowego wymaga dbałości o wiele wymogów prawnych, rachunkowych, podatkowych. Wsparcie specjalistów zmniejsza ryzyko pomyłki czy błędu, który może zagrozić firmie oraz ułatwia bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem. Nawet niewielki wydatek na konsultację prawną może zwrócić się w przyszłości większym bezpieczeństwem lub stopniem zaspokojenia należności.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Obsługa przedsiębiorstw i transakcji

Rynek to nie tylko upadłości i restrukturyzacja. Świat żyje transakcjami. Należyte przygotowanie się do zawarcia umowy czy konsultacje przed podjęciem ważnej dla firmy decyzji mogą ochronić przed negatywnymi ich skutkami, gdyby okazało się, że z transakcją wiążą się jakieś problemy. Konieczna jest należyta weryfikacja planowanych działań, możliwość konsultacji bieżącej działalności z prawnikiem daje większe bezpieczeństwo.

Czytaj dalej
Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Upadłość transgraniczna

Na podstawie polskich i unijnych przepisów można ogłosić upadłość przedsiębiorcy z jednego kraju UE w innym kraju, jeżeli tam znajduje się główny ośrodek prowadzenia działalności. Dłużnik, który ma majątek w wielu krajach może upaść w jednym z nich, ale wierzyciele mogą wnosić o prowadzenie wtórnych postępowań upadłościowych w pozostałych krajach. To bardzo delikatna sztuka godzenia różnych porządków prawnych i ochrony wierzycieli z wielu państw na raz.

Czytaj dalej
Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik


Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny