Home Home

Upadłość deweloperska

Upadłość deweloperska

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy świadczy pomoc prawną na wypadek niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dewelopera – przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności prowadzi inwestycje polegające na wybudowaniu budynku, a następnie wyodrębnianiu i sprzedaży mieszkań indywidualnym klientom. Nasi specjaliści zapewniają fachowe wsparcie zarówno dla deweloperów, jak i nabywców lokali.

Specjalizujemy się w doradztwie odnoszącym się do wszystkich przepisów o niewypłacalności dewelopera– dotyczy to regulacji obowiązujących od kwietnia 2012 r. (tzw. „stara upadłość deweloperska”), jak też nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne. Nasz zespół posiada przekrojowe doświadczenie w prezentowanej specjalizacji. 

Doradzamy Klientom deweloperów w zakresie sposobów odzyskania zaangażowanych środków pieniężnych w sytuacjach, gdy firmy budowlane dopuszczają się zwłoki w wydaniu lokali. Służymy także pomocą, gdy postępowanie upadłościowe dewelopera nie doprowadzi do zaspokojenia roszczeń jego klientów, a realizacja praw nabywców nastąpić może wyłącznie w toku postępowania egzekucyjnego. Doradzamy także pozostałym wierzycielom deweloperów, takim jak: banki finansujące przedsięwzięcia deweloperskie czy podwykonawcy robót budowlanych, w zakresie sposobów ochrony ich praw w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec dewelopera. 

Nasi specjaliści doradzają także samym deweloperom, których sytuacja wskazuje na utratę zdolności do zaspokajania zobowiązań pieniężnych lub na ryzyko utraty takiej zdolności. Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy świadczy usługi na etapie przygotowania dewelopera do postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego, poprzez analizę stanu ekonomicznego, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w sądzie upadłościowym lub restrukturyzacyjnym oraz wybór optymalnego scenariusza postępowania i pozostałe czynności w toku procedury naprawy lub likwidacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Dzięki determinacji i zaangażowaniu możemy pochwalić się licznymi osiągnięciami, a wśród nich m.in.:

✓    Doradzaliśmy grupie banków w toku postępowania upadłościowego spółki deweloperskiej, realizującej w Trójmieście inwestycję budowlaną mieszkaniową o podwyższonym standardzie.

✓    Z sukcesem doradzaliśmy niedoszłym nabywcom lokali w jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, wobec której ogłoszono upadłość likwidacyjną. Doprowadziliśmy do uzyskania przez spółdzielców tytułu do własności mieszkań, mimo iż przed kwietniem 2012 r. cel ten był zasadniczo niemożliwy w toku postępowania upadłościowego.

✓    Przeprowadziliśmy postępowanie naprawcze jednego z krakowskich deweloperów. W wyniku zawarcia układu spółka zrestrukturyzowała swój dług i powróciła na tory działalności gospodarczej, mogąc w ten sposób realizować wstrzymaną inwestycję.

✓    Odzyskaliśmy wpłacone przez naszych Klientów środki na rzecz jednego z poznańskich deweloperów jeszcze na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

✓    Doradzamy grupie poszkodowanych rodzin w uzyskaniu prawa własności mieszkań poprzez zawarcie tzw. układu likwidacyjnego.

Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik


Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny