Home Home

Obsługa przedsiębiorstw i transakcji

Obsługa przedsiębiorstw i transakcji

Zawierając transakcję wszyscy myślą o sukcesie. To naturalne. Jednakże rozsądny przedsiębiorca powinien dbać o należyte zabezpieczenie swoich interesów zawsze, także kiedy nad jego biznesem świeci słońce i wszystko idzie świetnie. Nawet drobne czynności podjęte zawczasu mogą mieć kolosalne znaczenie. Należyte przygotowanie dokumentów transakcji przed jej przeprowadzeniem znacznie zmniejsza ryzyko negatywnych skutków związanych z tą transakcją w przyszłości. Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i upadłościowym jest w stanie szybko zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla przedsiębiorcy w umowach i strukturach transakcji, umożliwiając podjęcie zawczasu działań zaradczych. Dotyczy to także należytego zabezpieczenia swych interesów na wypadek niewypłacalności lub upadłości kontrahenta.

Konsultowanie nowych projektów z doradcami prawnymi, choć od dawna stosowane na zachodzie, nie jest niestety jeszcze w Polsce powszechną praktyką, ze szkodą dla polskich przedsiębiorców.

Należyte przygotowanie dokumentów i zadbanie o ochronę własnych interesów na wypadek, gdyby transakcja nie powiodła się lub powstały problemy z jej realizacją jest nie tylko korzystniejsze, ale i dużo tańsze niż późniejsze korzystanie z usług prawników w celu rozwiązania powstałego już problemu.

W prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym o pozycji wierzyciela bardziej niż działania wierzyciela po ogłoszeniu upadłości czy otwarciu restrukturyzacji decydują środki zabezpieczające interesy tegoż wierzyciela, przedsięwzięte przed powstaniem stanu niewypłacalności – jeszcze na poziomie zawieranej transakcji. Odpowiednie zadbanie o swoje interesy może stanowić o zaspokojeniu całości swych wierzytelności w przypadku problemów finansowych drugiej strony.

✓     Doświadczenie naszych prawników obejmuje uczestnictwo w licznych procesach fuzji i przejęć oraz inwestycji w składniki majątku.

✓     Analizowaliśmy projektu umów pod kątem wytrzymałości na negatywne zdarzenia w życiu kontrahentów (stress-testy) oraz analizowaliśmy skuteczność ustanawianych zabezpieczeń.

✓     Uczestniczyliśmy w analizach typu due diligence weryfikując skuteczność zawartych umów i ustanowionych zabezpieczeń oraz bezpieczeństwo członków zarządów stron transakcji.

Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny