Home Home

Postępowania grupowe

Postępowania grupowe

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw sądowych w postępowaniach grupowych. Specyfika tych postępowań pozwala na dochodzenie roszczeń jednego rodzaju i udział znacznej liczby osób (co najmniej 10 osób) w jednej sprawie opartej na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Zmniejsza to ryzyko wydania sprzecznych orzeczeń w podobnych sprawach. Prowadzenie jednego postępowania znacznie ułatwia udowodnienie poniesienia szkody przez przedsiębiorcę lub konsumenta. Przeprowadzane jest wspólne postępowanie dowodowe, a zgromadzone dowody mogą być wykorzystane na potrzeby wszystkich członków grupy.

Korzyści wynikające z prowadzenia sprawy w postępowaniu grupowym pozwalają na znaczne obniżenie kosztów indywidualnego członka grupy. W celu zapewnienia konkurencyjności w stosunku do zwykłego postępowania cywilnego ustawowo przewidziana została preferencyjna opłata od pozwu zbiorowego. Koszty całego postępowania cywilnego mogą być rozłożone na członków grupy.

Bartosz Sierakowski
Radca prawny, Wspólnik