Home Home

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Przeprowadzenie restrukturyzacji wymaga wysiłku od dłużnika, który musi przygotować wiarygodne i spójne propozycje układowe, a także przekonać do nich swoich wierzycieli oraz sąd. Profesjonalne doradztwo prawne i należyte przygotowanie propozycji układowych stanowi często o sukcesie całego postępowania.

Prawnicy Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy wielokrotnie doradzali wierzycielom w toku upadłości układowej, którą pod nowymi przepisami zastąpiło właśnie prawo restrukturyzacyjne Nasz zespół uczestniczył w głosowaniach na zgromadzeniach wierzycieli, pomagał negocjować warunki układu, wspierał dłużników i wierzycieli w negocjacjach skutkujących uratowaniem przedsiębiorstwa oraz zwiększeniem stopnia zaspokojenia wierzycieli.

W 2015 r., z udziałem wspólników Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy powstał odrębny podmiot dedykowany restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jest to Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., uprawniona do świadczenia usług doradcy restrukturyzacyjnego oraz do pełnienia funkcji zarządcy, nadzorcy oraz nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych, jak i syndyka w postępowaniach upadłościowych. 

Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny


Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik