Home Home

Spory sądowe

Spory sądowe

Praktyka Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy obejmuje prowadzenie sporów sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Oferujemy profesjonalną pomoc procesową na najwyższym poziomie.

✓     Nasze doświadczenie obejmuje uczestnictwo w procesach z tzw. skarg pauliańskich wnoszonych zarówno w toku postępowania upadłościowego, jak i poza nim, w oparciu o regulacje Kodeksu cywilnego.

✓     Prowadzimy procesy odszkodowawcze przeciwko syndykom masy upadłości z tytułu szkód wyrządzonych nienależytym prowadzeniem postępowań upadłościowych.

✓     Nasz zespół broni syndyków przed niesłusznymi roszczeniami odszkodowawczymi z tego tytułu.

✓     Reprezentujemy naszych klientów przed Sądem Najwyższym oraz sądami wszystkich instancji w toku tzw. upadłościowych spraw zakazowych. Bronimy członków zarządu przed sankcją w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na spóźnione złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

✓     Odnosimy liczne sukcesy w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doprowadziliśmy do uchylenia decyzji ustalających odpowiedzialność członków zarządu za wielomilionowe zobowiązania podatkowe upadłej spółki. Zajmujemy się także sprawami reprywatyzacyjnymi, w tym dotyczącymi gruntów warszawskich.

✓     Prowadzimy spory sądowe dotyczące procesów budowlanych, w tym kontraktów realizowanych w oparciu o umowy FIDIC. Uczestniczymy w toku tzw. procesów autostradowych. Reprezentujemy podwykonawców robót budowlanych w sporach sądowych przeciwko inwestorom. Doradzamy również inwestorom w zakresie ich odpowiedzialności za zobowiązania generalnego wykonawcy wobec podwykonawców.

✓     Do naszych osiągnięć zaliczamy doprowadzenie do zawarcia ugody w przedmiocie wielomilionowych roszczeń wynikających z bezskuteczności umowy o roboty budowlane w związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej zamawiającego

Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny