Home Home

Obsługa ogólno-korporacyjna

Obsługa ogólno-korporacyjna

Każda spółka prawa handlowego potrzebuje regularnej obsługi korporacyjnej. Trzeba pamiętać o kadencyjności organów, terminach wygaśnięcia mandatów, prawidłowym zwoływaniu i odbywaniu posiedzeń zarządu i rady nadzorczej oraz zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Konieczna jest stała opieka na cyklicznymi działaniami spółki (przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań), dbałość o przestrzeganie wszystkich wymogów jakie na przedsiębiorcę nakłada polskie prawo korporacyjne, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych czy Ustawy o rachunkowości. Należytą dbałość o formalną poprawność oraz uwzględnienie wszystkich szczegółów można polecić specjalistom, wówczas organy Spółki mają swobodę działania bez konieczności troski o miliony wymogów oraz z pewnością, że ich działania są zgodne z przepisami i nie narażają członków organów na odpowiedzialność ani nie zagrażają skuteczności ani ważności czynności. Także kontakty z Krajowym Rejestrem Sądowym wymagają dużej dbałości o przestrzeganie wymogów formalnych oraz obeznania z najnowszym orzecznictwem i stanowiskiem doktryny w licznych sytuacjach, gdzie przepisy nie są oczywiste. Nasza Kancelaria oferuje stałą obsługę korporacyjną i opiekę nad funkcjonowaniem wszystkich organów Spółki, która można rozszerzyć także na stałe doradztwo w zakresie podstawowych umów zawieranych w ramach funkcjonowania podmiotu oraz czynności zarządczych.

Kancelaria oferuje również pełne wsparcie w procesach przekształceń spółek, zakładania nowych podmiotów, wnoszenia przedsiębiorstwa aportem. Doradzamy grupom kapitałowym w wielowarstwowych przekształceniach i przygotowujemy strategię „uszytą na miarę” dla Klienta. Oferujemy opracowanie planów tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego w celu np. wprowadzenia oszczędności w ramach grup kapitałowych, zwiększenia bezpieczeństwa dla najcenniejszych składników majątku czy ochrony majątkowej właścicieli. Zakładamy spółki dla Klientów i dostosowujemy ich umowy tak, aby najskuteczniej zabezpieczały interes Klienta wobec np. inwestorów, podmiotów zewnętrznych, wierzycieli etc. Przeprowadzamy likwidacje wedle przepisów Kodeksu spółek handlowych, zapewniając na życzenie Klienta także funkcję likwidatora.

✓    Nasi prawnicy zajmowali się obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, fundacji z udziałem kapitału zagranicznego, grup kapitałowych.

✓    Przeprowadziliśmy wielopoziomowe przekształcenie dużej grupy kapitałowej z branży przemysłu lotniczego, obejmujące podział, łączenie i przekształcenie spółek.

✓    Przeprowadziliśmy likwidację dużego podmiotu produkującego niegdyś sprzęt elektroniczny w ramach procedury przejmowania marki przez inny podmiot i kończenia działalności poprzednich spółek. Zapewniliśmy funkcję likwidatora, który negocjował sprawne zakończenie działalności, rozliczenie i wyrejestrowanie podmiotu z rejestru przedsiębiorców.

Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny