Home Zespół

Aleksandra Witowska

Aplikant adwokacki

Aleksandra Witowska

Aleksandra Witowska

Aplikant adwokacki

Jest aplikantką adwokacką – członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową dr hab. Łukasza Gasińskiego. Pracę magisterską na temat akcji własnych napisała pod kierunkiem dr Jerzego Modrzejewskiego w katedrze prawa handlowego UW. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach. 

Aleksandra Witowska interesuje się prawem spółek handlowych oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Włada biegle językiem angielskim