Home Zespół

Barbara Szczepkowska

Radca prawny

Barbara Szczepkowska
Jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Barbara Szczepkowska

Radca prawny

Jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2007-2012), a także studia podyplomowe „Psychologia w biznesie”. Następnie ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Podczas studiów odbywała praktyki zawodowe m.in. w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Prawem upadłościowym zajmuje się od 2013 r. Początkowo doświadczenie w tym zakresie zdobywała pracując na stanowisku koordynatora prawnego, a także asystenta sędziego w X Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W Kancelarii przez kilka lat była liderem działu upadłości konsumenckiej, który rozwinęła i koordynowała z licznymi sukcesami. Obecnie skupia się głównie na postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych dużych podmiotów gospodarczych. Reprezentuje Klientów także w procesach gospodarczych i cywilnych.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego i szeroko pojętego prawa zobowiązań. Jest współautorką licznych publikacji naukowych z zakresu swoich specjalizacji. Włada językiem angielskim.