Home Zespół

Barbara Szczepkowska

Radca prawny

Barbara Szczepkowska
Jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Barbara Szczepkowska

Radca prawny

Jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2007-2012), a także studia podyplomowe „Psychologia w biznesie”. Następnie ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Podczas studiów odbywała praktyki zawodowe m.in. w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego zdobyła pracując na stanowisku koordynatora prawnego, a także asystenta sędziego w X Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego i szeroko pojętego prawa zobowiązań, a także prawa karnego. Jest współautorką publikacji naukowych z zakresu prawa upadłościowego. W Kancelarii prowadzi dział upadłości konsumenckich. Włada językiem angielskim.