Home Zespół

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, Wspólnik

Bartosz Sierakowski
Jest radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, Wspólnik

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, jak też przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Brał również udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Bartosz Sierakowski prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor komentarza praktycznego do ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (komentarz wydawany cyklicznie przez DGP – Firma i Prawo), współautor publikacji „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” (Warszawa 2016) oraz „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz“ (C.H. Beck 2016).

Bartosz Sierakowski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2007-2009 współpracował z kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners, a następnie z Kancelarią Radcy Prawnego Tomasza Wierzowieckiego. W okresie 2010-2011 pracował w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak na stanowisku prawnika w Dziale Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych. Z Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy związany od 2011 roku.

Włada biegle językiem angielskim. ​