Home Zespół

Norbert Frosztęga

Adwokat

Norbert Frosztęga
Jest adwokatem – członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Norbert Frosztęga

Adwokat

Ukończył z wyróżnieniem kierunek prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pt.: „Prawnokarne aspekty instytucji świadka koronnego” napisał pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie praktyk w sądach i prokuraturach, a następnie przez okres 1,5 roku w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii prawniczych, gdzie pracował na stanowisku prawnika w dziale procesowym.

Norbert Frosztęga specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Jest współautorem artykułów naukowych z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa spółek handlowych, w tym w szczególności tzw. „uproszczonej likwidacji”.

Włada językiem angielskim.