Home Zespół

Sebastian Maciejczyk

Aplikant adwokacki

Sebastian Maciejczyk

Aplikant adwokacki

Jest aplikantem adwokackim – członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę dyplomową pt.: „Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością” przygotował pod kierunkiem dr hab. prof. UKSW Tomasza Siemiątkowskiego. Uczestnik studium podyplomowego organizowanego przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie – „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)”.

Swoje zainteresowania skupia na  zagadnieniach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawem spółek handlowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, zabezpieczaniu roszczeń pieniężnych i egzekucji należności.

Włada językiem angielskim i rosyjskim.