Aktualności

Home Home
28 - 06 - 2024

Nowa publikacja - bezpłatny ebook

Na rynku pojawiła się nowa publikacja, której współautorem jest ekspert naszej kancelarii, dr Bartosz Sierakowski.   Bezpłatny ebook: „Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw - postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0”, ukazał się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.    W poradniku…

Czytaj dalej
26 - 06 - 2024

Nadzorca nie ponosi opłaty sądowej od wniosku o uchylenie układu - glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lutego 2024 r., WA/GZ-KRZ/87/2023

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa dr Bartosza Sierakowskiego oraz Wojciecha Bobika, omawiający postanowienie Sądu Okręgowego, zgodnie z którym, nadzorca nie ponosi opłaty sądowej od wniosku o uchylenie układu.    „W ramach…

Czytaj dalej
24 - 06 - 2024

Bezskuteczność spłaty niewymagalnej wierzytelności hipotecznej na przedpolu upadłości

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca Restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa Norberta Frosztęgi omawiający zagadnienia dotyczące bezskuteczności spłaty niewymagalnej wierzytelności hipotecznej na przedpolu upadłości.   "Zagadnienia związane z bezskutecznością…

Czytaj dalej
18 - 06 - 2024

Kiedy minimalna kwota wynagrodzenia przestanie chronić przed jego potrąceniem?

Minimalne wynagrodzenie za pracę od wielu lat podlega ochronie przed egzekucją.   Zapraszamy do lektury artykułu Konrada Forysiaka dla serwisu Wprost.pl. Ekspert naszej kancelarii analizuje w nim problem bezskuteczności egzekucji oraz tłumaczy, jakie zmiany w przepisach należy wprowadzić.    “Egzekucja…

Czytaj dalej
14 - 06 - 2024

Zniesienie współwłasności nieruchomości jako sposób na obejście przez syndyka art. 1013 k.p.c?

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca Restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa Norberta Frosztęgi oraz Mateusza Waberskiego omawiający zagadnienia dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości jako sposobu na obejście przez syndyka art. 1013 k.p.c.    “Omawiane…

Czytaj dalej
24 - 05 - 2024

Artykuł naszego eksperta w Monitorze Prawniczym

W numerze 2/2024 Monitora Prawniczego ukazał się artykuł dr Bartosza Sierakowskiego. Nasz ekspert pochylił się nad tematem: "Bezskuteczność czynności prawnych upadłego na tle wykładni i stosowania art.134 Prawa upadłościowego w brzmieniu obowiązującym od 1.12.2021 r." Dr Sierakowski rozważył…

Czytaj dalej
13 - 05 - 2024

W upadłości ani rozwód, ani rozdzielność majątkowa nie ochronią przed długami małżonka

Sytuacja małżonka osoby, która narobiła długów i planuje ogłosić upadłość konsumencką, jest fatalna. Zgodnie z prawem upadłościowym, jeżeli małżonkowie nie mieli zawartej umowy majątkowej popularnie zwanej „intercyzą”, wtedy ich wspólny majątek wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest…

Czytaj dalej
10 - 05 - 2024

Luki w prawie restrukturyzacyjnym. Na wdrożenie wciąż czeka dyrektywa drugiej szansy

Ponownie ruszyły prace nad przepisami wdrażającymi do polskiego prawa ostatnią część dyrektywy, umożliwiającej zagrożonym niewypłacalnością dłużnikom naprawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i dającej im drugą szansę. Jej szybkie wdrożenie jest kluczowe, ponieważ w Unii toczą się już…

Czytaj dalej
10 - 04 - 2024

Poparcie wierzycieli i zdolność dłużnika do wypełnienia zawartego układu pozwoli mu wyjść z kłopotów

Zapraszamy do lektury nowego artykułu mec. Norberta Frosztęgi, który pojawił się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ekspert naszej Kancelarii wyjaśnia w nim: jak wygląda procedura zawarcia układu krok po kroku, na czym polega głosowanie wierzycieli oraz jakie skutki niesie porozumienie, zarówno dla…

Czytaj dalej
05 - 04 - 2024

Czy 10 listopada 2023 r. zmieniły się zasady likwidacji przez syndyka udziałów w sp. z o.o.?

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca Restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa dr Bartosza Sierakowskiego omawiający zagadnienia dotyczące zasad likwidacji przez syndyka udziałów w sp. z o.o. po 10 listopada 2023 roku.  “Przyczynkiem do napisania niniejszego…

Czytaj dalej