Aktualności

Home Home
10 - 04 - 2024

Poparcie wierzycieli i zdolność dłużnika do wypełnienia zawartego układu pozwoli mu wyjść z kłopotów

Zapraszamy do lektury nowego artykułu mec. Norberta Frosztęgi, który pojawił się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Ekspert naszej Kancelarii wyjaśnia w nim: jak wygląda procedura zawarcia układu krok po kroku, na czym polega głosowanie wierzycieli oraz jakie skutki niesie porozumienie, zarówno dla…

Czytaj dalej
05 - 04 - 2024

Czy 10 listopada 2023 r. zmieniły się zasady likwidacji przez syndyka udziałów w sp. z o.o.?

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca Restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa dr Bartosza Sierakowskiego omawiający zagadnienia dotyczące zasad likwidacji przez syndyka udziałów w sp. z o.o. po 10 listopada 2023 roku.  “Przyczynkiem do napisania niniejszego…

Czytaj dalej
04 - 04 - 2024

Upadłość fundacji rodzinnej. Zagadnienia wybrane

Na łamach wydania kwartalnika naukowego „Doradca Restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł, którego współautorem jest mec. Norbert Frosztęga. Omawia on wybrane zagadnienia dotyczące fundacji rodzinnej. “Fundacja rodzinna jest instytucją prawa prywatnego wykreowaną w odpowiedzi na potrzebę…

Czytaj dalej
14 - 02 - 2024

SN odpowie, czy frankowicze muszą czekać na wynik postępowania wobec Getinu

Upadłość Getin Noble Banku przysporzyła nie mało kłopotu frankowiczom. Pojawiają się liczne wątpliwości dotyczące sposobu dochodzenia przez nich swoich roszczeń, niektórzy z nich mają już bowiem wyroki stwierdzające nieważność zawartych umów kredytowych, a inni dopiero chcą pozwać bank. Niektóre…

Czytaj dalej
12 - 02 - 2024

Potrzebne narzędzia, by odpolitycznienie spółek nie było pustym hasłem

W ostatnim czasie głośno jest o projekcie ustawy dotyczącej odpolitycznienia spółek państwowych. Zapowiadane przepisy mają za zadanie odpartyjnienie i profesjonalizacje zarządzania spółkami Skarbu Państwa, które ma wiązać się z wprowadzeniem czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. Propozycję…

Czytaj dalej
17 - 01 - 2024

Jakie mogą być scenariusze wykonania układu zawartego z wierzycielami?

Postępowania restrukturyzacyjne mają na celu chronić dłużnika przed upadłością. Aby tego dokonać, osoba zadłużona musi zawrzeć układ z wierzycielami. W postępowaniu o zatwierdzenie układu takie porozumienie zawierane jest w ten sposób, że dłużnik formułuje propozycje układowe, przedstawiając…

Czytaj dalej
11 - 01 - 2024

Upadłość Getin Noble Bank zakończy się za kilka lat, w tym czasie frankowicze muszą spłacać kredyt

Frankowicze, który zaciągnęli kredyt w Getin Noble Bank muszą zmierzyć się z trudną sytuacją. Syndyk masowo występuje bowiem do sądów o zawieszenie ich spraw. W tym czasie kredytobiorcy muszą spłacać kredyt. Postanowień sądowych pozwalających na nieregulowanie rat syndyk nie honoruje.  Zapraszamy…

Czytaj dalej
02 - 01 - 2024

Opłata sądowa od sprzeciwu do listy wierzytelności

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa dr. Bartosza Sierakowskiego oraz Wojciecha Bobika pod tytułem: Opłata sądowa od sprzeciwu do listy wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń wynikających z czynności bankowych. „Niekiedy…

Czytaj dalej
27 - 12 - 2023

Potrzebne są zmiany! Tajemnica bankowa i skarbowa utrudnia restrukturyzację

Ani banki, ani urzędy skarbowe, nie chcą dzielić się informacjami dotyczącymi wysokości wierzytelności. Zasłaniają się tajemnicą bankową lub skarbową, bo prawo im na to pozwala. Utrudnia to restrukturyzację firmy.  Jak zauważa dr Bartosz Sierakowski, w art. 105 prawa bankowego oraz w art.…

Czytaj dalej
20 - 12 - 2023

Postępowania dotyczące masy układowej w orzecznictwie sądów administracyjnych

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa dr. Bartosza Sierakowskiego oraz mec. Mateusza Waberskiego pod tytułem: Wierzytelność zabezpieczona rzeczowo na mieniu dłużnika, a egzekucja po zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. «Odrębnościom…

Czytaj dalej