Aktualności

Home Home
29 - 07 - 2019

Jednoosobowy przedsiębiorca upadnie jak konsument

Projekt nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej zakłada ujednolicenie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych, niezależnie od tego, czy sąd prowadzi postępowanie wobec czynnego czy byłego przedsiębiorcy, czy osoby fizycznej, która nie prowadziła działalności gospodarczej. O planowanych…

Czytaj dalej
01 - 07 - 2019

List do urzędu wysłany z zagranicy będzie traktowany na równi z pismem nadanym w kraju

4 lipca 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy ułatwiające osobom przebywającym za granicą wysłanie korespondencji do polskich urzędów. Nowe przepisy dotyczące doręczania pism administracyjnych w najnowszym artykule dla „Dziennika Gazety Prawnej” wyjaśniają eksperci kancelarii Bartosz Sierakowski…

Czytaj dalej
11 - 06 - 2019

KRS odrzucił zatwierdzone sprawozdanie? Sytuacja jest patowa

W przypadku złożenia błędnego sprawozdania przez spółkę istnieje ryzyko narażenia się na odpowiedzialność karną. Ustawodawca nie daje bowiem możliwości złożenia korekty czy poprawy. W najnowszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” ukazał się duży artykuł komentujący patową sytuację przedsiębiorców.…

Czytaj dalej
31 - 05 - 2019

Lekarze firm bez wynagrodzenia

Doradcy restrukturyzacyjni wynagrodzenie za prowadzone postępowania dostają zazwyczaj dopiero po kilkunastu miesiącach. Zdarza się, że w niektórych przypadkach, wynagrodzenie w ogóle nie zostaje wypłacone. W najnowszym artykule Pulsu Biznesu przyczyny takiej sytuacji komentuje radca prawny…

Czytaj dalej
22 - 05 - 2019

Firma w długach: co się zmieni w procedurze przygotowanej sprzedaży, czyli w pre-packu

Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w upadłości zawiera duże modyfikacje instytucji upadłości przedsiębiorców z zatwierdzeniem warunków przygotowanej sprzedaży. Radca prawny Piotr Zimmerman w najnowszym artykule dla „Rzeczpospolitej” wyjaśnia, na czym polega instytucja…

Czytaj dalej
15 - 05 - 2019

Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. za jej zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości

Na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł autorstwa Bartosza Sierakowskiego oraz Wiktora Danielaka pt. „Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. za jej zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości”. Eksperci kancelarii w swym artykule zestawiają przegląd…

Czytaj dalej
10 - 04 - 2019

Status wierzytelności dywidendowych w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa Piotra Zimmermana oraz Norberta Frosztęgi pt. „Status wierzytelności dywidendowych w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym”. Eksperci kancelarii w swym artykule wyjaśniają, czy wierzytelności…

Czytaj dalej
26 - 03 - 2019

Drobny Biznes już nie wpadnie w upadłościową pułapkę

Aktualne przepisy nie pozwalają na ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobom prowadzącym działalność nieewidencjonowaną. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje zmienić przepisy i otworzyć drogę do upadłości konsumenckiej mikro przedsiębiorcom, którzy na próbę otworzyli działalność…

Czytaj dalej
11 - 03 - 2019

Co dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką

W ubiegłym roku w Polsce ogłoszono ponad sześć i pół tysiąca upadłości. Początkiem drogi do oddłużenia jest poprawne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. O wymogach formalnych wniosku, a także o sądowych wezwaniach do uzupełnienia braków formalnych w tym dokumencie piszą radca prawny Barbara…

Czytaj dalej
06 - 02 - 2019

Menadżer spółki zapłaci upadłościowe długi

Sąd Najwyższy uznał, że członek zarządu może odpowiadać za zobowiązania spółki powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak uzależnione będzie to od każdorazowej decyzji sądu. Radca prawny Bartosz Sierakowski w „Dzienniku Gazecie Prawnej” podkreślił, że nonsensem byłoby obciążanie…

Czytaj dalej