Aktualności

Home Home
08 - 01 - 2021

Wykonawca w trakcje restrukturyzacji nie jest bez szans

1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, poszerzająca katalog przedsiębiorców, którzy mogą zostać wykluczeni z przetargu publicznego. Dotychczas podmioty w trakcie procesu restrukturyzacji (ale już nie po jej pozytywnym zakończeniu) były w pewnym tylko zakresie…

Czytaj dalej
22 - 12 - 2020

Wpływ uchylenia układu na dalszy los wierzytelności zrestrukturyzowanych w całości w zakresie określonym w tym układzie i na bieg odsetek od tych wierzytelności

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa radców prawnych Piotra Zimmermana oraz Wiktora Danielaka, w którym eksperci naszej Kancelarii pochylili się nad uchyleniem układu w wyniku problemów finansowych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. „Zawarcie,…

Czytaj dalej
21 - 12 - 2020

Jak uratować układ z wierzycielami?

Polecamy Państwa uwadze artykuł r.pr. Bartosza Sierakowskiego oraz adw. Mateusza Waberskiego, w którym wyjaśnili, co powinien zrobić przedsiębiorca niemogący wywiązać się z postanowień układowych. Specjaliści zwrócili uwagę na możliwość skorzystania ze zmiany zawartego już układu, która…

Czytaj dalej
14 - 12 - 2020

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Kiedy je wykorzystać?

Główne założenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, czyli nowego narzędzia pozwalającego przedsiębiorcom wyjść z kryzysu, przedstawił mec. Mateusz Waberski w artykule dla serwisu My Company Polska. Adwokat wyjaśnił, na jakie potrzeby przedsiębiorców ma odpowiadać uproszczone…

Czytaj dalej
08 - 12 - 2020

Co zrobić, gdy układ jest niewykonalny

Negatywne skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa odczuwa większa część przedsiębiorstw, również tych będących w restrukturyzacji i realizujących postanowienia układu, zawartego jeszcze przed lock downem. Firmy, które nie są w stanie spłacać zobowiązań układowych, mogą skorzystać…

Czytaj dalej
01 - 12 - 2020

Jak uzyskać wsparcie na ratowanie lub restrukturyzację firmy

Przedsiębiorcy w kryzysie mogą pozyskać fundusze publiczne na ratowanie i restrukturyzację. W artykule dla specjalistycznego dodatku do dziennika Rzeczpospolita „Biznes w czasach pandemii” radca prawny Bartosz Sierakowski oraz Wojciech Pustelnik przywołali zasady przyznawania dofinansowania…

Czytaj dalej
29 - 10 - 2020

Stan prawny i spóźniony wniosek o upadłość

Wierzyciele mogą pociągnąć członków zarządu do odpowiedzialności z tytułu niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. W specjalnym dodatku do dziennika Rzeczpospolita adw. Norbert Frosztęga oraz apl. radc. Wojciech Bobik przeanalizowali orzecznictwo w tym zakresie, skupiając się…

Czytaj dalej
28 - 09 - 2020

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - zagadnienia wybrane

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa Norberta Frosztęgi omawiający nowe narzędzie naprawcze dla firm w kryzysie, jakim jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. „W ramach publikacji autor przedstawił wybrane zagadnienia…

Czytaj dalej
25 - 09 - 2020

Uproszczona restrukturyzacja - nowe instrumenty i źródła pomocy przedsiębiorcom

Radca prawny Piotr Zimmerman poprowadził webinar poświęcony uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu – nagranie z wykładu można obejrzeć TUTAJ. Ekspert naszej kancelarii naświetlił genezę wprowadzenia nowego narzędzia naprawczego do polskiego porządku prawnego, a także omówił dotychczasowe…

Czytaj dalej
10 - 09 - 2020

Ratując spółkę, zarząd działa na własną odpowiedzialność

Na łamach dodatku „Orzecznictwo” dziennika „Rzeczpospolita” adwokat Norbert Frosztęga omawia zagadnienie odpowiedzialności członków zarządu za decyzję o próbie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W swojej analizie Partner naszej Kancelarii odwołuje się do tzw. koncepcji business judgment rule,…

Czytaj dalej