Aktualności

Home Home
05 - 07 - 2023

Brakuje sędziów w sprawach upadłościowych. W całej Polsce obecnie jest ich zaledwie ponad 220

Długość trwania postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla samych firm w kryzysie, ale też ich wierzycieli, którzy czekają na zaspokojenie. Obecnie, z powodu braków kadrowych w sądach prowadzących sprawy z zakresu upadłości i restrukturyzacji, mamy…

Czytaj dalej
06 - 07 - 2022

Projekt ustawy prawo restrukturyzacyjne w zakresie implementacji Dyrektywy UE o tzw. restrukturyzacji zapobiegawczej już opublikowany

Na łamach serwisu prawo.pl ukazał się artykuł na temat opublikowanego 4 lipca projektu ustawy implementującej rozwiązania zawarte w dyrektywie unijnej o tzw. restrukturyzacji zapobiegawczej. Celem dyrektywy jest ujednolicenie regulacji dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych w krajach członkowskich…

Czytaj dalej
17 - 05 - 2022

Webinar: Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz PZU 2.0. Pierwsze doświadczenia

Po grudniowej nowelizacji procedur insolwencyjnych doradcy restrukturyzacyjni musieli zmierzyć się z obsługą Krajowego Rejestru Zadłużonych, który mimo prawie 6 miesięcy funkcjonowania nadal pełen jest błędów, a także z nowym Postępowaniem o zatwierdzenie układu. PZU 2.0, które zastąpiło uproszczoną…

Czytaj dalej
16 - 05 - 2022

Bezskuteczność z mocy prawa, ale syndyk pozywać musi

Ostatnia nowelizacja procedur insolwencyjnych przyniosła zmiany również w temacie bezskuteczności czynności prawnych dłużnika. Najważniejsze regulacje dla Rzeczpospolitej podsumowali mec. Norbert Frosztęga oraz Wojciech Pustelnik. Prawnicy naszej Kancelarii odnieśli się do ochrony osób trzecich,…

Czytaj dalej
22 - 04 - 2022

Restrukturyzacja zapobiegawcza – biznes czeka na implementację unijnej dyrektywy

Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie, jest zobowiązana do wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie restrukturyzacji zapobiegawczej. Ostateczny termin na jej implementacje do polskiego porządku prawnego przypada już 17 lipca 2022 r. Mimo naglącego terminu, nie przedstawiono jeszcze ostatecznego…

Czytaj dalej
28 - 03 - 2022

Restrukturyzacja firmy. Po zmianach od 1 grudnia 2021r.

W grudniu ubiegłego roku zaczęła obowiązywać duża nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego. Najważniejsze zmiany eksperci naszej Kancelarii omówili w specjalnej publikacji poświęconej restrukturyzacji firm po zmianach. Prawnicy Zimmerman Sierakowski i Partnerzy w ramach poradnika szczegółowo…

Czytaj dalej
08 - 01 - 2020

Przygotowana likwidacja poprawiona w znowelizowanej ustawie

Już w marcu wejdzie w życie nowelizacja prawa upadłościowego, która oprócz dużych zmian w upadłości konsumenckiej zmienia również szereg innych rozwiązań związanych m.in. z przygotowaną likwidacją. Nowe przepisy są odpowiedzią na na dostrzeżone w czasie trzyletniej praktyki stosowania tej instytucji…

Czytaj dalej
17 - 12 - 2019

Małżonek upadłego wie na czym stoi

Zazwyczaj tam, gdzie w ustawie pojawia się fraza mówiąca, że dane przepisy “stosuje się odpowiednio”, tam też pojawiają się wątpliwości. W rzeczywistości bowiem zwrot ten może oznaczać: (a) stosowanie danych przepisów wprost, (b) z modyfikacjami, albo (c) ich niestosowanie. Nie inaczej było…

Czytaj dalej
13 - 12 - 2019

Podwyższonej odpowiedzialności członków upadłego SKOK-u nie ma – to sedno uchwały Sądy Najwyższego z 12 grudnia 2019

Jak wszyscy dobrze wiemy, wokół upadających SKOK-ów ogniskują się kłopoty zarówno natury prawnej, jak i społecznej. W dniu 12 grudnia 2019 r. SN zajął się problematyką odpowiedniej interpretacji przepisów mających zastosowanie w sprawach upadających SKOK-ów; co ważne, nie tylko tych zawartych…

Czytaj dalej
18 - 01 - 2017

Prokura łączna niewłaściwa – czy wnioski trzeba złożyć na nowo

Dla Dziennika Gazety Prawnej mec. Mateusz Medyński komentuje tzw. ustawę deregulacyjną, wprowadzającą część z obiecanych 100 zmian dla firm, mających na celu ułatwienie życia przedsiębiorców. Pobierz.

Czytaj dalej