Aktualności

Home Home
05 - 03 - 2024

Nowość wydawnicza naszych ekspertów!

Zapraszamy Państwa do lektury książki "Upadłość i restrukturyzacja banku lub kredytobiorcy przy umowach o kredyt frankowy", której współautorami są eksperci naszej kancelarii: Piotr Zimmerman, dr Bartosz Sierakowski, Michał Paczek.   W publikacji omówiono skutki otwarcia postępowania…

Czytaj dalej
01 - 02 - 2024

Nowa publikacja naszego eksperta!

Zachęcamy Państwa do lektury książki "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych". Wśród autorów opracowania znalazł się ekspert naszej kancelarii, dr Bartosz Sierakowski. Publikacja, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, dotyczy praktycznych…

Czytaj dalej
02 - 08 - 2023

Prawo upadłościowe komplikuje występowanie ze skargą pauliańską

Mimo tego, że instytucja skargi pauliańskiej często opisywana jest w literaturze prawniczej oraz pojawia się w orzecznictwie sądów powszechnych, nadal budzi wątpliwości interpretacyjne. Sprawę skomplikowała dodatkowo Uchwała Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2023 roku. Do niedawna, razem z upadłością…

Czytaj dalej
02 - 02 - 2023

Poradnik na czas kryzysu

Ubiegły rok można uznać za niezwykle trudny. W związku z niesprzyjającymi warunkami gospodarczymi sytuacja ekonomiczna wielu przedsiębiorców ulegała pogorszeniu. Jednak dzięki wdrożonej we właściwym momencie restrukturyzacji, firma ma szansę uchronić się przed upadłością. Procedury restrukturyzacyjne…

Czytaj dalej
19 - 10 - 2022

Ogłoszenie upadłości podmiotu wpisanego na listę sankcyjną

Na łamach ostatniego wydania kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa mec. Bartosza Sierakowskiego oraz mec. Mateusza Waberskiego omawiający możliwość ogłoszenia upadłości przed przedsiębiorstwo, które zostało wpisane na tzw. listę sankcyjną. „Nie jest niczym…

Czytaj dalej
08 - 07 - 2022

Zgłoszenie wierzytelności po nowelizacji prawa upadłościowego

Od 1 grudnia 2021 r. każdy wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym powinien zgłosić swoją wierzytelność syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od zasady tej są wyjątki. Regulacje związane ze zgłaszaniem wierzytelności omówili dla dziennika…

Czytaj dalej
14 - 06 - 2022

Ogłoszenie upadłości administratora hipoteki na gruncie ustawy o obligacjach...

Na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł autorstwa mec. Norberta Frosztęgi oraz mec. Mateusza Waberskiego pod tytułem „Ogłoszenie upadłości administratora hipoteki na gruncie ustawy o obligacjach a dopuszczalność wyłączenia z masy upadłości nieruchomości przejętej…

Czytaj dalej
28 - 03 - 2022

Restrukturyzacja firmy. Po zmianach od 1 grudnia 2021r.

W grudniu ubiegłego roku zaczęła obowiązywać duża nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego. Najważniejsze zmiany eksperci naszej Kancelarii omówili w specjalnej publikacji poświęconej restrukturyzacji firm po zmianach. Prawnicy Zimmerman Sierakowski i Partnerzy w ramach poradnika szczegółowo…

Czytaj dalej
20 - 01 - 2022

Skutki dokonania cesji wierzytelności przyszłych

W najnowszym numerze „Nieruchomości@”, kwartalnika wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ukazał się artykuł naukowy autorstwa adw. Norberta Frosztęgi oraz adw. Huberta Woźniaka. Prawnicy naszej Kancelarii pochylili się w nim nad kwestią skutków dokonania cesji wierzytelności przyszłych…

Czytaj dalej
10 - 01 - 2022

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a upadłość

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował opracowanie naukowe autorstwa mec. Bartosza Sierakowskiego pod tytułem „Wyłączenie z masy upadłości przedmiotu przewłaszczenia na podstawie przepisów art. 70–74 w zw. z art. 91 Prawa upadłościowego”. „Przedmiotem niniejszej pracy naukowo-badawczej…

Czytaj dalej