Aktualności

Home Home
29 - 09 - 2021

Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r.

Wspólnie z Wydawnictwem Wolters Kluwer zapraszamy na webinar poświęcony upadłości konsumenckiej, który poprowadzi mec. Bartosz Sierakowski. Radca prawny wyjaśni czym jest upadłość konsumencka oraz kto może z niej skorzystać, jak przedstawia się sytuacja wierzycieli w toku postępowania upadłościowego…

Czytaj dalej
23 - 09 - 2021

Cyfrowy Krajowy Rejestr Zadłużonych, czyli rewolucja, która czeka nas 1 grudnia

Już za kilka miesięcy zostanie uruchomiony elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych, który umożliwi złożenie wniosków i dokumentów przez internet. O postępującej cyfryzacji sądownictwa i zmianach w KRZ dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.…

Czytaj dalej
14 - 09 - 2021

Webinar: Likwidacja majątku w ramach restrukturyzacji jako alternatywa dla pre-packu

Zapraszamy do udziału w kolejnym webinarze z cyklu „Praktycznie o restrukturyzacji i upadłości”, który poprowadzą eksperci naszej Kancelarii. Podczas najbliższego spotkania skupimy się na likwidacji majątku w ramach restrukturyzacji jako alternatywa dla pre-packu. Webinar odbędzie się…

Czytaj dalej
18 - 08 - 2021

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne - XI edycja

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji szkolenia poświęconego praktycznym zagadnieniom związanym procedurami restrukturyzacyjnymi oraz upadłościowymi. Wśród prelegentów znalazł się mec. Piotr Zimmerman, który skupi się na nowym postępowaniu o zatwierdzenie układu. Podczas swojego…

Czytaj dalej
11 - 08 - 2021

Arkusz kalkulacyjny do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Już 29 września br. mec. Bartosz Sierakowski poprowadzi kolejne szkolenie organizowane przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego. Tym razem ekspert naszej Kancelarii omówili narzędzie przydatne do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. W…

Czytaj dalej
08 - 06 - 2021

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw – aspekty praktyczne X edycja

Za nami 10 edycja cyklicznego szkolenia „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw – aspekty praktyczne”, w które od kilku lat organizuje Goldes Solutions. Uczestnicy każdej edycji mogli wysłuchać wykładów prowadzonych przez naszych ekspertów. Tym razem swój panel poprowadził mec. Bartosz…

Czytaj dalej
26 - 05 - 2021

Wpływ ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji na wybrane umowy dłużnika

Zapraszamy do udziału w kolejnym webinarze z cyklu „Praktycznie o restrukturyzacji i upadłości”, który poprowadzą eksperci naszej Kancelarii. Podczas najbliższego spotkania skupimy się na skutkach otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości przez kontrahenta lub dłużnika. Webinar…

Czytaj dalej
18 - 05 - 2021

Webinar: Odpowiedzialność zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zapraszamy Państwa na webinarium, podczas którego mec. Bartosz Sierakowski i mec. Mateusz Waberski omówią zagadnienie odpowiedzialności zarządu, za brak wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie trwania pandemii COVID-19. Webinar podzielony został na trzy części merytoryczne: I. W czasach…

Czytaj dalej
16 - 03 - 2021

Webinar: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - szybka restrukturyzacja w dobie COVID-19

Już 19 marca 2021 r. mec. Piotr Zimmerman poprowadzi webinar poświęcony przyspieszonej restrukturyzacji. Radca prawny przybliży założenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które do polskiego porządku prawnego weszło w związku z walką z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa.…

Czytaj dalej
04 - 02 - 2021

Webinar: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – doświadczenia z pierwszych kilku miesięcy obowiązywania tej procedury

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu „Praktycznie o restrukturyzacji i upadłości”, który poprowadzą eksperci naszej Kancelarii. Podczas najbliższego spotkania skupimy się na praktycznym aspekcie nowego narzędzia naprawczego, jakim jest wprowadzone w 2020 roku Uproszczone…

Czytaj dalej