Aktualności

Home Home
15 - 10 - 2018

Piotr Zimmerman i Bartosz Sierakowski prelegentami konferencji Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne

25 października 2018 r. odbędzie się konferencja Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw-aspekty praktyczne. Panel poświęcony restrukturyzacji sądowej poprowadzą doradcy restrukturyzacyjni Piotr Zimmerman oraz Bartosz Sierakowski. Nasi eksperci podczas swojego wystąpienia dokonają oceny…

Czytaj dalej
18 - 05 - 2018

Akademia Restrukturyzacji

18 maja 2018 r. odbędzie się konferencja naukowa “Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym” zorganizowana w ramach Akademii Restrukturyzacji.  Uznani eksperci z wiodących ośrodków naukowych w Polsce i za granicą poddadzą analizie istotę i charakter prawny…

Czytaj dalej
26 - 04 - 2018

Szkolenie "Odpowiedzialność kadry menadżerskiej za niewypłacalność spółki"

21 maja 2018 r. w Instytucie Allerhanda w Krakowie r.pr. Bartosz Sierakowski poprowadzi szkolenie „Odpowiedzialność kadry menadżerskiej za niewypłacalność spółki“. Szkolenie będzie miało za zadanie przybliżyć problematykę negatywnych skutków, jakie mogą spotkać każdego członka zarządu spółki…

Czytaj dalej
27 - 12 - 2017

Warsztaty "Prawo restrukturyzacyjne. Kompleksowa wiedza w praktycznym ujęciu".

19 lutego 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty organizowane przez Puls Biznesu. Prelegentami będą nasi eksperci Piotr Zimmerman i Bartosz Sierakowski. Warsztaty będą doskonałą okazją do podsumowania dwóch lat funkcjonowania ustawy i zapoznania się z praktycznymi trudnościami, wynikającymi…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2017

Szkolenie "Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne"

W dniach 25-26 października 2017 r. odbędzie się III. edycja szkolenia organizowanego przez Golden Solutions "Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne". Jednym z prelegentów będzie r.pr. Bartosz Sierakowski. Szkolenie obejmie m.in. zagadnianie restrukturyzacji…

Czytaj dalej
28 - 09 - 2017

Praktyczne warsztaty "Nowa ustawa o Komornikach Sądowych"

Zapraszamy na praktyczne warsztaty V Finnacial Conferences dotyczące projektu ustawy o komornikach sądowych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Jednym z prelegentów będzie r.pr. Piotr Zimmerman, który poprowadzi panel "Prawo wyboru komornika". Więcej informacji tutaj.

Czytaj dalej
07 - 06 - 2017

Mec. Piotr Zimmerman prelegentem na konferencji "Restrukturyzacja Naprawcza — Wyzwanie dla Doradców"

Mec. Piotr Zimmerman wystąpi podczas konferencji "Restrukturyzacja Naprawcza — Wyzwanie dla Doradców".  Wydarzenie rozpocznie się jego prelekcją pt. "Wyzwania restrukturyzacji sądowej dla doradcy restrukturyzacyjnego o profilu prawniczym". Mec. Zimmerman weźmie także udział w dyskusji panelowej…

Czytaj dalej
13 - 03 - 2017

Zmiany prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego a praktyki kredytowania w bankach

Zapraszamy na warsz­ta­t „Zmia­ny pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i upa­dło­ścio­we­go a prak­ty­ki kre­dy­to­wa­nia w ban­ka­ch", który po­pro­wa­dzą 27-28 mar­ca br. mec Piotr Zim­mer­man, Bar­ba­ra Te­is­sey­re i dr Krzysz­tof Czer­kas. Ce­lem warsz­ta­tu jest prze­ka­za­nie je­go uczest­ni­kom…

Czytaj dalej
14 - 02 - 2017

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw – II edycja

Nasza kancelaria została patronem merytorycznym II edycji konferencji „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw", która odbędzie się 11-12 kwietnia br. w Warszawie. W gronie prelegentów znajdzie się r.pr. Bartosz Sierakowski, który omówi zagadnienie pozycji wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym.…

Czytaj dalej
01 - 02 - 2017

Konferencja Windykacja 2017

23 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Windykacja 2017" organizowana przez dziennik Puls Biznesu. Jednym z prelegentów będzie nasz ekspert, r.pr. Bartosz Sierakowski, który weźmie udział w dyskusji na temat odzyskiwania długów po upadłości czyli windykacji kadry menadżerskiej.…

Czytaj dalej