Aktualności

Home Home
22 - 09 - 2022

Postępowanie o zatwierdzenie układu zagrożeniem dla wierzycieli

W związku z popularnością postępowania o zatwierdzenie układu, rośnie liczba wierzycieli, którzy muszą walczyć o swoje interesy majątkowe. PZU stanowi bowiem ponad 90% wszystkich otwartych w I półroczu 2022r. restrukturyzacji. Dla Rzeczpospolitej mec. Norbert Frosztęga i mec. Iwo Jedliński…

Czytaj dalej
20 - 09 - 2022

Stan po epidemii, a obowiązek składania wniosków upadłościowych

Od ponad dwóch lat, w Polsce obowiązuje formalne zawieszenie obowiązku składania wniosków upadłościowych przez podmioty, u których wystąpił stan niewypłacalności. Wszystko za sprawą tak zwanego moratorium upadłościowego, które zostało wprowadzone w związku z wybuchem epidemii Covid-19. Zgodnie…

Czytaj dalej
02 - 09 - 2022

Międzynarodowe postępowania upadłościowe

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował opracowanie naukowe autorstwa mec. Bartosza Sierakowskiego oraz mec. Mateusza Waberskiego pod tytułem „Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania…

Czytaj dalej
18 - 08 - 2022

Trwają prace nad zmianami w prawie restrukturyzacyjnym. Nowa ustawa wzmocni politykę drugiej szansy dla zadłużonych firm

Polska, podobnie jak inni członkowie Unii Europejskiej, musi zaimplementować tzw. dyrektywę drugiej szansy, wprowadzającą zmiany w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Na temat zmian, jakie wprowadzą unijne przepisy w materiale Newslerii Biznes wypowiedział się mec. Bartosz Sierakowski. Radca…

Czytaj dalej
05 - 08 - 2022

Upaść czy się naprawić. Dylematy dewelopera

Niewypłacalne firmy deweloperskie mają dwa wyjścia – ogłoszenie upadłości lub podjęcie próby naprawy przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi restrukturyzacyjnych. Oba rozwiązania wiążą się z poważnymi konsekwencjami. O skomplikowanej sytuacji niewypłacalnych deweloperów w dzienniku Rzeczpospolita…

Czytaj dalej
31 - 07 - 2022

Warszawski sąd upadłościowy ogłosił upadłość GO Sport Polska

29 lipca br. warszawski sąd upadłościowy ogłosił upadłość znanej sieci sklepów GO Sport Polska („GO Sport") i do pełnienia funkcji syndyka wyznaczył spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. („ZFR"). Upadłość GO Sport jako podmiotu kontrolowanego przez Rosjan, jest konsekwencją wpisania…

Czytaj dalej
25 - 07 - 2022

Wraz z cenami i stopami procentowymi będzie rosła liczba zagrożonych kredytów i niewypłacalnych konsumentów

Wielu konsumentów w najbliższych miesiącach może mieć problem z regulowaniem swoich zobowiązań. Galopująca inflacja oraz wzrost stóp procentowych mogą spowodować konieczność ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Na temat korków, jakie powinien podjąć kredytobiorca mający problemy ze spłatą…

Czytaj dalej
22 - 07 - 2022

Konsekwencje prawne i praktyczne braku terminowego wdrożenia dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej

W systemie informacji prawnej LEX wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się artykuł autorstwa prawników naszej Kancelarii. R.pr. Bartosz Sierakowski i adw. Hubert Woźniak podjęli się analizy konsekwencji braku terminowego wdrożenia dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej, skupiając się na aspektach…

Czytaj dalej
08 - 07 - 2022

Pozorowane ugody nie będą się opłacać

30 czerwca br. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459).  Wprowadzone nią zmiany mogą przyczynić się do znacznego spadku popularności tzw. zawezwania do próby…

Czytaj dalej
08 - 07 - 2022

Zgłoszenie wierzytelności po nowelizacji prawa upadłościowego

Od 1 grudnia 2021 r. każdy wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym powinien zgłosić swoją wierzytelność syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Od zasady tej są wyjątki. Regulacje związane ze zgłaszaniem wierzytelności omówili dla dziennika…

Czytaj dalej