Aktualności

Home Home
29 - 11 - 2018

Konsekwencje związane z niezapłaconym mandatem mogą zaskoczyć

Blokada konta bankowego lub lokaty może okazać się niebezpieczna na finansów osobistych. Zdarzają się przypadki kiedy o blokadzie środków nie poinformuje ani bank, ani organy państwowe. O możliwości zajęcia lokaty, nawet walutowej dla serwisu money.pl mówił radca prawny Konrad Forysiak. Pełen…

Czytaj dalej
18 - 11 - 2018

Bartosz Sierakowski nominowany w Konkursie Rising Stars

W corocznym konkursie organizowanym przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną, wyróżniani są młodzi prawnicy, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. W tym roku Kapituła konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy…

Czytaj dalej
26 - 10 - 2018

Regulacje unijne a niewypłacalność

Jak wynika z opublikowanego w lipcu 2018 roku raportu Krajowego Rejestru Długów, na koniec czerwca 2018 roku zobowiązania polskich transportowców przekroczyły kwotę 925 mln zł. W porównaniu do danych sprzed analogicznego okresu roku poprzedniego, ich zadłużenie wzrosło o około 40 procent –…

Czytaj dalej
19 - 10 - 2018

Prawo skazuje niewypłacalnych dłużników na sąd kapturowy

Od marca br. obowiązują przepisy, według których osoby wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN) nie mogą wnieść zażalenia na postanowienie, a co więcej, nie muszą nawet być informowane o fakcie znalezienia się w rejestrze. Negatywne skutki takiego rozwiązania dostrzega radca prawny…

Czytaj dalej
19 - 10 - 2018

Naprawy rzadko kończą się sukcesem

W najnowszym artykule Pulsu Biznesu poruszony został problem postępowań restrukturyzacyjnych, które nie przebiegają zgodnie z planem. Trudności jakie napotykają firmy objęte sanacją komentuje radca prawny Piotr Zimmerman - Pomimo zachęty ze strony ustawodawcy, aby w ramach warunków restrukturyzacji…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2018

Zagraniczna spółka nie ucieknie przed skargą pauliańską

Pokrzywdzeni wierzyciele mogą domagać się rozpoznania sprawy przez sąd w tym państwie, w którym została zawarta umowa, która ma być uznana za bezskuteczną – o najnowszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej skargi pauliańskiej, w kontekście międzynarodowym, dla Dziennika…

Czytaj dalej
15 - 10 - 2018

Piotr Zimmerman i Bartosz Sierakowski prelegentami konferencji Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne

25 października 2018 r. odbędzie się konferencja Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw-aspekty praktyczne. Panel poświęcony restrukturyzacji sądowej poprowadzą doradcy restrukturyzacyjni Piotr Zimmerman oraz Bartosz Sierakowski. Nasi eksperci podczas swojego wystąpienia dokonają oceny…

Czytaj dalej
05 - 10 - 2018

Trybunał w Luksemburgu opowiedział się po stronie pokrzywdzonych wierzycieli

Skarga pauliańska to główny oręż wierzyciela w walce z nielojalnym dłużnikiem. Dzięki niej wierzyciel może żądać uznania czynności prawnych dłużnika z osobami trzecimi za bezskuteczne wobec siebie, jeżeli wskutek nich doznał pokrzywdzenia. O ile jednak instrument ten jest szeroko…

Czytaj dalej
01 - 10 - 2018

Problem redukcji zatrudnienia w ramach postępowania sanacyjnego

W najnowszym wydaniu Doradcy Restrukturyzacyjnego, mec. Bartosz Sierakowski porusza problem redukcji zatrudnienia przeprowadzonej w ramach postępowania sanacyjnego. „W publikowanym artykule poruszona zostanie problematyka redukcji zatrudnienia przeprowadzanej przez zarządcę w ramach postępowania…

Czytaj dalej
21 - 09 - 2018

Kontrowersje wokół Rejestru Należności Publicznoprawnych

W polskim systemie prawnym od 1 stycznia 2018 r. istnieją formalne podstawy funkcjonowania Rejestru Należności Publicznoprawnych. „Już teraz widoczne są pewne mankamenty regulacji i niedostatki legislacyjne mogące przynieść negatywne skutki w praktyce. (...) Dane gromadzone w Rejestrze będą…

Czytaj dalej