Aktualności

Home Home
31 - 08 - 2017

Sukces Kancelarii

Miło nam poinformować, że klienci Twój Nowy Dom Development S.A. po kilku latach od ogłoszenia upadłości dewelopera uzyskają prawo własności mieszkań. Taki sposób zaspokojenia ich roszczeń przewidywał układ, zawarty na mocy przepisów o upadłości deweloperskiej. Zawarcie i wykonanie układu wymagało…

Czytaj dalej
28 - 07 - 2017

Prawo restrukturyzacyjne - komentarz praktyczny

Na rynku pojawił się komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którego współautorami są r.pr. Piotr Zimmerman oraz r.pr. Bartosz Sierakowski. Publikacja zawiera treść nowej ustawy z komentarzem do przepisów. Porusza zagadnienia dotyczące: przepisów ogólnych i szczególnych o postępowaniach…

Czytaj dalej
20 - 07 - 2017

Absolutorium dla członków zarządu tematem miesiąca w dodatku "Firma i Prawo" Dziennika Gazety Prawnej

Eksperci naszej Kancelarii autorami Tematu miesiąca w dodatku "Firma i Prawo" Dziennika Gazety Prawnej. Tym razem tematem miesiąca jest instytucja absolutorium dla członków zarządu w spółce kapitałowej. Autorzy szeroko komentują zagadnienia przedstawiające omawianą konstrukcję prawną. dgp_2017_07_04_dodatek_specjalny_temat_miesiaca…

Czytaj dalej
13 - 07 - 2017

r.pr. Bartosz Sierakowski dla Dziennika Gazety Prawnej

TSUE rozstrzygnie problem jurysdykcji, gdy przedmiotem jest skarga pauliańska, a stroną przeciwną podmiot zagraniczny. Artykuł dostępny tutaj: dgp_2017_07_04_firma_i_prawo Zapraszamy do lektury!  

Czytaj dalej
12 - 06 - 2017

Piotr Zim­mer­man ko­men­tu­je de­cy­zję DGA o uchro­nie­niu przed ban­kruc­twem fir­my, w któ­rej prze­pro­wa­dza sa­na­cję.

Ar­ty­kuł w Pul­sie Bi­zne­su: DGA ry­zy­ku­je wła­sny mi­lion zło­tych, że­by uchro­nić przed ban­kruc­twem fir­mę, w któ­rej prze­pro­wa­dza sa­na­cję. Pie­nią­dze są prze­zna­czo­ne na ra­to­wa­nie MMS przed ko­niecz­no­ścią zło­że­nia wnio­sku o umo­rze­nie po­stę­po­wa­nia sa­na­cyj­ne­go…

Czytaj dalej
07 - 06 - 2017

Mec. Piotr Zimmerman prelegentem na konferencji "Restrukturyzacja Naprawcza — Wyzwanie dla Doradców"

Mec. Piotr Zimmerman wystąpi podczas konferencji "Restrukturyzacja Naprawcza — Wyzwanie dla Doradców".  Wydarzenie rozpocznie się jego prelekcją pt. "Wyzwania restrukturyzacji sądowej dla doradcy restrukturyzacyjnego o profilu prawniczym". Mec. Zimmerman weźmie także udział w dyskusji panelowej…

Czytaj dalej
25 - 05 - 2017

Jak będzie przebiegać postępowanie reklamacyjne – Bartosz Sierakowski

Jak będzie przebiegać postępowanie reklamacyjne? – r. pr. Bartosz Sierakowski komentuje w dodatku Tygodnik Gazeta Prawna do Dziennika Gazeta Prawna „Sąd restrukturyzacyjny ma siedem dni na rozpatrzenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, którego rozpoznanie jest przecież…

Czytaj dalej
09 - 05 - 2017

Kwietniowy numer Monitora Prawa Bankowego

Zapraszamy do lektury kwietniowego numeru Monitora Prawa Bankowego. "Zbieg wniosku o ogłoszenie upadłości z wnioskiem restrukturyzacyjnym a bezskuteczność czynności prawnych dłużnika" - r. pr. Bartosz Sierakowski oraz apl. adw. Norbert Frosztęga. Zapraszamy do lektury: b-s-n-f-zbieg-wniosku-o-ogl-up-z-wn-restr-a-bezsk-czynn-pr-dl

Czytaj dalej
24 - 04 - 2017

The Legal 500 EMEA

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy została zarekomendowana w rankingu Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2017 w kategorii „Restructuring and insolvency”. Other recommended firms – ranked: tier 1. Dziękujemy! Link do rankingu tutaj.

Czytaj dalej
21 - 04 - 2017

Upadłość konsumencka bije rekordy popularności

Polecamy artykuł r. pr. Barbary Szczepkowskiej w Polskim Radiu. Radca prawny wypowiada się na temat wzrostu liczby upadłości konsumenckich. Zapraszamy do lektury. http://www.polskieradio.pl/42/5725/Artykul/1754397,Upadlosc-konsumencka-bije-rekordy-popularnosci-Dla-wielu-konsumentow-to-ostatnia-deska-ratunku…

Czytaj dalej