Aktualności

Home Home
19 - 06 - 2018

Dlaczego terminy warto liczyć starannie? Mateusz Medyński dla Dziennika Gazety Prawnej

„W dniu 18 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. na wniosek jednego z akcjonariuszy (tj. Skarbu Państwa) zdecydowało o przerwie w obradach do 18 czerwca 2018 r. Wydawałoby się, że to informacja sama w sobie bardzo niewinna: przerwa w obradach jak wiele innych. Nic bardziej…

Czytaj dalej
29 - 05 - 2018

Rada wierzycieli kluczowa dla GetBack

Sąd Rejonowy we Wrocławiu otworzył przyspieszone postępowanie układowe GetBacku. „PPU trwa jednak najczęściej ok. 110 dni - choć powinno mniej. To szalenie krótko. Możemy się zatem spodziewać, że plan restrukturyzacyjny przygotowany przez nadzorcę będzie podobny do tego, co zaproponował…

Czytaj dalej
22 - 05 - 2018

O problemach związanych z wierzytelnością dywidendy w postępowaniu restrukturyzacyjnym

O problemach związanych z wierzytelnością dywidendy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla portalu inwestycje.pl piszą r.pr. Mateusz Medyński i adwokat Norbert Frosztęga. "Zasadą jest, że układ ma objąć wszystkich wierzycieli dłużnika. Na tym tle wyłania się pytanie, czy wierzytelności z…

Czytaj dalej
18 - 05 - 2018

Akademia Restrukturyzacji

18 maja 2018 r. odbędzie się konferencja naukowa “Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym” zorganizowana w ramach Akademii Restrukturyzacji.  Uznani eksperci z wiodących ośrodków naukowych w Polsce i za granicą poddadzą analizie istotę i charakter prawny…

Czytaj dalej
16 - 05 - 2018

"Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz" wydanie 5. już w sprzedaży!

Właśnie ukazało się nowe wydanie "Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz" autorstwa r.pr. Piotra Zimmermana.  Piąte wydanie Komentarza zawiera omówienie wszystkich nowelizacji Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego od ostatniego wydania. Komentarz został wzbogacony o najnowsze…

Czytaj dalej
26 - 04 - 2018

Szkolenie "Odpowiedzialność kadry menadżerskiej za niewypłacalność spółki"

21 maja 2018 r. w Instytucie Allerhanda w Krakowie r.pr. Bartosz Sierakowski poprowadzi szkolenie „Odpowiedzialność kadry menadżerskiej za niewypłacalność spółki“. Szkolenie będzie miało za zadanie przybliżyć problematykę negatywnych skutków, jakie mogą spotkać każdego członka zarządu spółki…

Czytaj dalej
24 - 04 - 2018

Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 Rzeczpospolita

Ponownie nasza Kancelaria została uznana liderem w dziedzinie Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej (2018). Mecenas Piotr Zimmerman uzyskał indywidualny tytuł lidera w tej dziedzinie. Dziękujemy wszystkim członkom Zespołu za zaangażowanie…

Czytaj dalej
11 - 04 - 2018

Już wkrótce prokurent nawet w bardzo małej firmie.

Od 30 kwietnia przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł ustanowić prokurenta. W nowym stanie prawnym opublikowanie w CEIDG za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji o prokurencie lub pełnomocniku będzie równoważne w skutkach z ustanowieniem…

Czytaj dalej
05 - 04 - 2018

Konstytucja dla biznesu - komentarz mec. Mateusza Medyńskiego

W dodatku specjalnym Dziennika Gazety Prawnej „Firma i Prawo“ omówienie założeń Konstytucji biznesu. „Przepisy dotyczące działalności nieewidencjonowanej i ulgi na start są pierwszą poważną próbą usunięcia z szarej strefy powszechnych i do tej pory nierejestrowanych nigdzie drobnych usług“ komentuje r.pr.…

Czytaj dalej
21 - 03 - 2018

Ranking Chambers & Partners Europe 2018

Me­­ce­­nas Piotr Zimmerman po raz kolejny otrzy­­mał no­­mi­­na­­cję in­­dy­­wi­­du­­a­l­ną w ra­n­ki­n­gu Cha­m­bers & Par­t­ners Eu­­ro­­pe 2018 w ka­­te­­go­­rii Re­­stru­c­tu­­ri­n­g/In­so­­lve­n­cy (Band 1).   Opi­­nia z przewodnika Chambers Europe: Piotr Zimmerman of Zimmerman &…

Czytaj dalej