Aktualności

Home Home
30 - 11 - 2017

Długi z chwilówek a upadłość konsumencka

Często występującym zjawiskiem wśród osób zadłużonych jest pętla kredytowa, zwana też spiralą zadłużenia - sytuacja, w której dłużnik zaciąga kolejne zobowiązania, aby spłacać poprzednie. Klienci nierzadko sięgają w takiej sytuacji po chwilówki. Czy może to przeszkodzić w późniejszym ogłoszeniu…

Czytaj dalej
21 - 11 - 2017

Upadłość konsumencka oddłuża właścicieli firm

Nawet połowa upadłości konsumenckich może dotyczyć osób, które zadłużyły się, prowadząc działalność gospodarczą. Mimo, że teoretycznie przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z takiej procedury. Istnieje jednak furtka, która to umożliwia. W Pulsie Biznesu o procedurze oraz zaletach upadłości konsumenckiej…

Czytaj dalej
16 - 11 - 2017

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

  Wierzyciel, który dysponuje dokumentami potwierdzającymi istnienie swojego roszczenia, może złożyć do sądu pozew wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty. Co istotne, nakaz wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczający od chwili jego wydania. Kolejne etapy oraz szczegółowe wskazówki…

Czytaj dalej
14 - 11 - 2017

Wniosek o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego przedsiębiorcy

Firmy w Polsce są często zbyt małe, by korzystać ze stałej pomocy prawników i ze wszystkimi sprawami prawnymi radzą sobie same na bieżąco. Niestety to oznacza, że znaczna ich część nie ma pełnej świadomości na temat odpowiedzialności jaka grozi za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości…

Czytaj dalej
26 - 10 - 2017

Projekt nowelizacji ustawy o komornikach

Zgodnie z nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przy jej wszczęciu wierzyciele uiszczą komornikom niższą opłatę tymczasową. Tańsza egzekucja rzeczy i lokali pomoże przedsiębiorcom. Dla Dziennika Gazety Prawnej zmiany w przepisach komentują r.pr. Bartosz Sierakowski i apl. radc.…

Czytaj dalej
25 - 10 - 2017

Jedyny członek zarządu powiadomi KRS o rezygnacji

Zgodnie z projektem nowelizacji KSH jedyny członek zarządu samodzielnie powiadomi KRS o rezygnacji. Ministerstwa Rozwoju i Finansów w ten sposób proponują rozwiązać istniejący od wielu lat problem w spółkach kapitałowych. Dla Dziennika Gazety Prawnej  zmiany komentuje r.pr. Mateusz Medyński. Artykuł…

Czytaj dalej
23 - 10 - 2017

Odpowiedzialność zabezpieczycieli za umorzone zobowiązania

Czy z chwilą wykonania układu lub planu spłat wierzyciel traci możliwość dochodzenia przysługujących mu roszczeń wobec zabepieczycieli także w zakresie, w jakim zostały one umorzone na mocy układu lub planu spłaty? W październikowym numerze Monitora Prawa Bankowego r.pr. Bartosz Sierakowski,…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2017

Ko­men­tarz prak­tycz­ny do usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne

In­for­mu­je­my, że w lipcu 2017 r. uka­zał się ko­men­tarz au­tor­stwa eks­per­tów: Piotr Zim­mer­man, Pa­tryk Fi­li­piak, Bar­tosz Sie­ra­kow­ski, An­na Mi­chal­ska. Pu­bli­ka­cja ma cha­rak­ter prak­tycz­ny, skie­ro­wa­na jest do przed­się­bior­ców oraz prak­ty­ków re­struk­tu­ry­za­cji. Pu­bli­ka­cja…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2017

Szkolenie "Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne"

W dniach 25-26 października 2017 r. odbędzie się III. edycja szkolenia organizowanego przez Golden Solutions "Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne". Jednym z prelegentów będzie r.pr. Bartosz Sierakowski. Szkolenie obejmie m.in. zagadnianie restrukturyzacji…

Czytaj dalej
04 - 10 - 2017

Uproszczony wniosek sanacyjny - luka w przepisach

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Piotra Zimmermana na temat luki w przepisach dotyczących uproszczonego postępowania sanacyjnego w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Artykuł dostępny TUTAJ.      

Czytaj dalej