Aktualności

Home Home
22 - 12 - 2020

Wpływ uchylenia układu na dalszy los wierzytelności zrestrukturyzowanych w całości w zakresie określonym w tym układzie i na bieg odsetek od tych wierzytelności

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa radców prawnych Piotra Zimmermana oraz Wiktora Danielaka, w którym eksperci naszej Kancelarii pochylili się nad uchyleniem układu w wyniku problemów finansowych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. „Zawarcie,…

Czytaj dalej
21 - 12 - 2020

Jak uratować układ z wierzycielami?

Polecamy Państwa uwadze artykuł r.pr. Bartosza Sierakowskiego oraz adw. Mateusza Waberskiego, w którym wyjaśnili, co powinien zrobić przedsiębiorca niemogący wywiązać się z postanowień układowych. Specjaliści zwrócili uwagę na możliwość skorzystania ze zmiany zawartego już układu, która…

Czytaj dalej
18 - 12 - 2020

Piotr Zimmerman z rekomendacją Who’s Who Legal 2021

Z radością informujemy o kolejnym międzynarodowym wyróżnieniu zdobytym przez radcę prawnego Piotra Zimmermana. W rankingu prawniczym Who’s Who Legal 2021 nasz ekspert uzyskał rekomendację Global Leader w kategorii: Restructuring & Insolvency in Poland. Who’s Who Legal to zestawienia najlepszych…

Czytaj dalej
14 - 12 - 2020

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Kiedy je wykorzystać?

Główne założenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, czyli nowego narzędzia pozwalającego przedsiębiorcom wyjść z kryzysu, przedstawił mec. Mateusz Waberski w artykule dla serwisu My Company Polska. Adwokat wyjaśnił, na jakie potrzeby przedsiębiorców ma odpowiadać uproszczone…

Czytaj dalej
08 - 12 - 2020

Co zrobić, gdy układ jest niewykonalny

Negatywne skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa odczuwa większa część przedsiębiorstw, również tych będących w restrukturyzacji i realizujących postanowienia układu, zawartego jeszcze przed lock downem. Firmy, które nie są w stanie spłacać zobowiązań układowych, mogą skorzystać…

Czytaj dalej
07 - 12 - 2020

Webinar: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

W związku z kryzysem ekonomicznym spowodowanym pandemią koronawirusa wiele firm musi zmierzyć się z poważnymi kłopotami finansowymi. O nowym narzędziu naprawczym, które zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego, aby pomóc przedsiębiorcom w kryzysie uratować swoje biznesy, podczas najbliższego…

Czytaj dalej
01 - 12 - 2020

Jak uzyskać wsparcie na ratowanie lub restrukturyzację firmy

Przedsiębiorcy w kryzysie mogą pozyskać fundusze publiczne na ratowanie i restrukturyzację. W artykule dla specjalistycznego dodatku do dziennika Rzeczpospolita „Biznes w czasach pandemii” radca prawny Bartosz Sierakowski oraz Wojciech Pustelnik przywołali zasady przyznawania dofinansowania…

Czytaj dalej
13 - 11 - 2020

Bezpłatny webinar: Obsługa postępowań sądowych z udziałem syndyków i zarządców

Zapraszamy Państwa na ostatnie tegoroczne spotkanie dla doradców restrukturyzacyjnych w ramach naszego cyklu „Praktycznie o restrukturyzacji i upadłości”. Najbliższy webinar „Obsługa postępowań sądowych z udziałem syndyków i zarządców” odbędzie się 3 grudnia 2020 r. o godz. 15:00. Wykłady…

Czytaj dalej
29 - 10 - 2020

Stan prawny i spóźniony wniosek o upadłość

Wierzyciele mogą pociągnąć członków zarządu do odpowiedzialności z tytułu niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. W specjalnym dodatku do dziennika Rzeczpospolita adw. Norbert Frosztęga oraz apl. radc. Wojciech Bobik przeanalizowali orzecznictwo w tym zakresie, skupiając się…

Czytaj dalej
14 - 10 - 2020

Wpływ układu na zakres odpowiedzialności współdłużników

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa mec. Norberta Frosztęgi omawiający zagadnienia dotyczące wpływu układu na zakres odpowiedzialności współdłużników.   "Głównym celem wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych…

Czytaj dalej