Aktualności

Home Home
20 - 09 - 2016

Gdy adwokat jest bardzo uparty

"Tylko wyjątkowo można obciążyć stronę znacznymi kosztami za niewłaściwą strategię procesową jej pełnomocnika" - to orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa oraz komendantowi wojewódzkiemu policji w S. o zapłatę ponad 123 tys. zł tytułem zadośćuczynienia…

Czytaj dalej
13 - 09 - 2016

Nowe zasady w obrocie ziemią rolną przeorały pole upadłości i restrukturyzacji

Obowiązujące od 30 kwietnia br. ograniczenia w obrocie ziemią rolną mocno komplikują przebieg postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Chodzi o ograniczenia wprowadzone ustawą z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o…

Czytaj dalej
13 - 09 - 2016

Ustawa o ziemi rolnej przeorała pole syndykom

Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości rolnych znacznie skomplikowały przebieg postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Problem uwidacznia się z każdym dniem. Zapraszamy do lektury całości artykułu, wraz z komentarzem naszego eksperta - r. pr. Bartosza Sierakowskiego. Artykuł…

Czytaj dalej
05 - 09 - 2016

Pre-pack - przygotowana likwidacja w postępowaniu upadłościowym

"Dzięki nowej instytucji przygotowanej likwidacji, postępowanie upadłościowe jest znacznie szybsze i tańsze, a przedsiębiorstwo może nadal funkcjonować w obrocie gospodarczym"- piszą nasi eksperci - Mateusz Medyński i Norbert Frosztęga - w artykule dla dziennika Rzeczpospolita. Zapraszamy…

Czytaj dalej
23 - 08 - 2016

Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (cz. 12) w Dzienniku Gazecie Prawnej

23 sierpnia br. w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej ukazała się kolejna - dwunasta część komentarza do ustawy Prawo restrukturyzacyjne autorstwa mec. Piotra Zimmermana. Zapraszamy do lektury wypowiedzi naszego eksperta. Pobierz.

Czytaj dalej
25 - 07 - 2016

Mec. Bartosz Sierakowski nt. egzekucji przez zarząd przymusowy jako alternatywnej formie windykacji

Publikujemy artykuł mec. Bartosza Sierakowskiego dla Internetowego Serwisu Bankowości Spółdzielczej nt. windykacji wierzytelności przy wykorzystaniu instytucji zarządu przymusowego. Artykuł powstał w ramach współpracy z Uczelnią Łazarskiego. http://www.bs.net.pl/opinie-na-temat/egzekucja-przez-zarzad-przymusowy-jako-alternatywna-forma-windykacji

Czytaj dalej
25 - 07 - 2016

Wierzytelności: Trudniej ogłosić upadłość

W styczniu 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego procedurę restrukturyzację oraz diametralnie zmieniły instytucję upadłości. Zmiana była bardzo rozbudowana i ambitna. Minęło już ponad pół roku funkcjonowania nowych…

Czytaj dalej
21 - 07 - 2016

Jest nowy sposób na długi

Nieuczciwe spółki pozbywają się majątku, by zniknąć z KRS i w końcu z pola widzenia. W jaki sposób? Polecamy uwadze artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, wraz z komentarzem naszego eksperta - mec. Mateusza Medyńskiego: DGP_2016_07_19_firma_i_prawo

Czytaj dalej
20 - 07 - 2016

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw – aspekty praktyczne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, pt."Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw – aspekty praktyczne", które odbędzie się w Warszawie, w dniach 14-15 września br. Nasza Kancelaria będzie partnerem merytorycznym tego interesującego wydarzenia. Szczegóły dostępne…

Czytaj dalej
20 - 07 - 2016

Uproszczona likwidacja spółki to również sposób na ucieczkę przed długami

Nieuczciwe podmioty pozbywają się majątku i składają wnioski do sądów rejestrowych o wykreślenie z KRS bez postępowania likwidacyjnego. Jaki jest efekt? Znikają z obrotu i pozbywają się roszczeń obywateli. Zapraszamy do lektury całości artykułu z Dziennika Gazety Prawnej (19 lipca br.),…

Czytaj dalej