Aktualności

Home Home
13 - 03 - 2017

Zmiany prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego a praktyki kredytowania w bankach

Zapraszamy na warsz­ta­t „Zmia­ny pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i upa­dło­ścio­we­go a prak­ty­ki kre­dy­to­wa­nia w ban­ka­ch", który po­pro­wa­dzą 27-28 mar­ca br. mec Piotr Zim­mer­man, Bar­ba­ra Te­is­sey­re i dr Krzysz­tof Czer­kas. Ce­lem warsz­ta­tu jest prze­ka­za­nie je­go uczest­ni­kom…

Czytaj dalej
08 - 03 - 2017

Test przedsiębiorcy - sprawdź z nami swoją wiedzę!

Zapraszamy do rozwiązania testu przygotowanego przez mec. Mateusza Medyńskiego dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym można sprawdzić swoją wiedzę z zakresu upadłości. Rozwiąż test!

Czytaj dalej
01 - 03 - 2017

Upadły bank i znikający deweloper: Rosną problemy klientów spółki Dolcan zamieszanej w upadłość SK Banku

Dla Gazetaprawna.pl mec. Piotr Zimmerman komentuje problemy z realizacją promes klientów spółki Dolcan, zamieszanej w upadłość SK Banku. Zapraszamy do lektury artykułu.

Czytaj dalej
14 - 02 - 2017

Prezesom po kieszeni: Sądy ostrzej karzą osoby, które nie wypełniają obowiązków sprawozdawczych

R.pr. Mateusz Medyński w Dzienniku Gazecie Prawnej komentuje kwestię nakładania grzywn za niewypełnianie sprawozdań. Artykuł można przeczytać tutaj.

Czytaj dalej
14 - 02 - 2017

Jak napisać skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli

W najnowszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, mec. Mateusz Medyński radzi jak napisać skargę na przewklekłe prowadzenie kontroli. Artykuł mogą Państwo przeczytać tutaj.

Czytaj dalej
14 - 02 - 2017

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw – II edycja

Nasza kancelaria została patronem merytorycznym II edycji konferencji „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw", która odbędzie się 11-12 kwietnia br. w Warszawie. W gronie prelegentów znajdzie się r.pr. Bartosz Sierakowski, który omówi zagadnienie pozycji wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym.…

Czytaj dalej
01 - 02 - 2017

Konferencja Windykacja 2017

23 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Windykacja 2017" organizowana przez dziennik Puls Biznesu. Jednym z prelegentów będzie nasz ekspert, r.pr. Bartosz Sierakowski, który weźmie udział w dyskusji na temat odzyskiwania długów po upadłości czyli windykacji kadry menadżerskiej.…

Czytaj dalej
23 - 01 - 2017

Nowe prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe

W dzienniku Rzeczpospolita w dodatku Firma z dn. 20 stycznia ukazał się artykuł "Nowe prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe" autorstwa mec. Piotra Zimmermana i mec. Bartosza Sierakowskiego. Artykuł dostępny jest także na stronie: http://www.rp.pl/Firma/301209992-Nowe-prawo-restrukturyzacyjne-i-prawo-upadlosciowego.html#ap-1

Czytaj dalej