Aktualności

Home Home
19 - 10 - 2018

Prawo skazuje niewypłacalnych dłużników na sąd kapturowy

Od marca br. obowiązują przepisy, według których osoby wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN) nie mogą wnieść zażalenia na postanowienie, a co więcej, nie muszą nawet być informowane o fakcie znalezienia się w rejestrze. Negatywne skutki takiego rozwiązania dostrzega radca prawny…

Czytaj dalej
19 - 10 - 2018

Naprawy rzadko kończą się sukcesem

W najnowszym artykule Pulsu Biznesu poruszony został problem postępowań restrukturyzacyjnych, które nie przebiegają zgodnie z planem. Trudności jakie napotykają firmy objęte sanacją komentuje radca prawny Piotr Zimmerman - Pomimo zachęty ze strony ustawodawcy, aby w ramach warunków restrukturyzacji…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2018

Zagraniczna spółka nie ucieknie przed skargą pauliańską

Pokrzywdzeni wierzyciele mogą domagać się rozpoznania sprawy przez sąd w tym państwie, w którym została zawarta umowa, która ma być uznana za bezskuteczną – o najnowszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej skargi pauliańskiej, w kontekście międzynarodowym, dla Dziennika…

Czytaj dalej
15 - 10 - 2018

Piotr Zimmerman i Bartosz Sierakowski prelegentami konferencji Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne

25 października 2018 r. odbędzie się konferencja Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw-aspekty praktyczne. Panel poświęcony restrukturyzacji sądowej poprowadzą doradcy restrukturyzacyjni Piotr Zimmerman oraz Bartosz Sierakowski. Nasi eksperci podczas swojego wystąpienia dokonają oceny…

Czytaj dalej
05 - 10 - 2018

Trybunał w Luksemburgu opowiedział się po stronie pokrzywdzonych wierzycieli

Skarga pauliańska to główny oręż wierzyciela w walce z nielojalnym dłużnikiem. Dzięki niej wierzyciel może żądać uznania czynności prawnych dłużnika z osobami trzecimi za bezskuteczne wobec siebie, jeżeli wskutek nich doznał pokrzywdzenia. O ile jednak instrument ten jest szeroko…

Czytaj dalej
01 - 10 - 2018

Problem redukcji zatrudnienia w ramach postępowania sanacyjnego

W najnowszym wydaniu Doradcy Restrukturyzacyjnego, mec. Bartosz Sierakowski porusza problem redukcji zatrudnienia przeprowadzonej w ramach postępowania sanacyjnego. „W publikowanym artykule poruszona zostanie problematyka redukcji zatrudnienia przeprowadzanej przez zarządcę w ramach postępowania…

Czytaj dalej
21 - 09 - 2018

Kontrowersje wokół Rejestru Należności Publicznoprawnych

W polskim systemie prawnym od 1 stycznia 2018 r. istnieją formalne podstawy funkcjonowania Rejestru Należności Publicznoprawnych. „Już teraz widoczne są pewne mankamenty regulacji i niedostatki legislacyjne mogące przynieść negatywne skutki w praktyce. (...) Dane gromadzone w Rejestrze będą…

Czytaj dalej
12 - 09 - 2018

Kto płaci za brak pomocnej dłoni w restrukturyzacji mniejszych firm

Minęło dwa i pół roku obowiązywania w Polsce nowego prawa restrukturyzacyjnego, którego założeniem było stworzenie gruntu prawnego dla ratowania przedsiębiorców niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością jako alternatywy dla ich upadłości. Nowe przepisy działają lepiej niż dotychczasowe…

Czytaj dalej
12 - 09 - 2018

Frankowcy najbardziej poszkodowani podczas upadłości konsumenckiej

Projekt nowej wersji prawa upadłościowego zakłada kilka zmian, m.in. w mechanizmie zawarcia układu z wierzycielami. Banki nie są jednak z reguły zainteresowane taką formą rozwiązania problemu, a jest to szczególnie dotkliwe dla kredytobiorców spłacających zobowiązania oparte na walucie obcej.…

Czytaj dalej
24 - 07 - 2018

Nie uda się zablokować wypłat premii dla zarządów spółek Skarbu Państwa. Mateusz Medyński dla Dziennika Gazety Prawnej

W spółach Skarbu Państwa kończą się walne zgromadzenia przerwane na początku roku.  Przerwy w zgromadzeniach miały doprowadzić do zablokowania wypłaty zmiennych części wynagrodzenia członkom ich zarządów. O obowiązkach rad nadzorczych, wprowadzonych przez nową ustawę kominową o płacach menedżerów…

Czytaj dalej