Aktualności

Home Home
20 - 07 - 2017

Absolutorium dla członków zarządu tematem miesiąca w dodatku "Firma i Prawo" Dziennika Gazety Prawnej

Eksperci naszej Kancelarii autorami Tematu miesiąca w dodatku "Firma i Prawo" Dziennika Gazety Prawnej. Tym razem tematem miesiąca jest instytucja absolutorium dla członków zarządu w spółce kapitałowej. Autorzy szeroko komentują zagadnienia przedstawiające omawianą konstrukcję prawną. dgp_2017_07_04_dodatek_specjalny_temat_miesiaca…

Czytaj dalej
13 - 07 - 2017

r.pr. Bartosz Sierakowski dla Dziennika Gazety Prawnej

TSUE rozstrzygnie problem jurysdykcji, gdy przedmiotem jest skarga pauliańska, a stroną przeciwną podmiot zagraniczny. Artykuł dostępny tutaj: dgp_2017_07_04_firma_i_prawo Zapraszamy do lektury!  

Czytaj dalej
12 - 06 - 2017

Piotr Zim­mer­man ko­men­tu­je de­cy­zję DGA o uchro­nie­niu przed ban­kruc­twem fir­my, w któ­rej prze­pro­wa­dza sa­na­cję.

Ar­ty­kuł w Pul­sie Bi­zne­su: DGA ry­zy­ku­je wła­sny mi­lion zło­tych, że­by uchro­nić przed ban­kruc­twem fir­mę, w któ­rej prze­pro­wa­dza sa­na­cję. Pie­nią­dze są prze­zna­czo­ne na ra­to­wa­nie MMS przed ko­niecz­no­ścią zło­że­nia wnio­sku o umo­rze­nie po­stę­po­wa­nia sa­na­cyj­ne­go…

Czytaj dalej
07 - 06 - 2017

Mec. Piotr Zimmerman prelegentem na konferencji "Restrukturyzacja Naprawcza — Wyzwanie dla Doradców"

Mec. Piotr Zimmerman wystąpi podczas konferencji "Restrukturyzacja Naprawcza — Wyzwanie dla Doradców".  Wydarzenie rozpocznie się jego prelekcją pt. "Wyzwania restrukturyzacji sądowej dla doradcy restrukturyzacyjnego o profilu prawniczym". Mec. Zimmerman weźmie także udział w dyskusji panelowej…

Czytaj dalej
25 - 05 - 2017

Jak będzie przebiegać postępowanie reklamacyjne – Bartosz Sierakowski

Jak będzie przebiegać postępowanie reklamacyjne? – r. pr. Bartosz Sierakowski komentuje w dodatku Tygodnik Gazeta Prawna do Dziennika Gazeta Prawna „Sąd restrukturyzacyjny ma siedem dni na rozpatrzenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, którego rozpoznanie jest przecież…

Czytaj dalej
09 - 05 - 2017

Kwietniowy numer Monitora Prawa Bankowego

Zapraszamy do lektury kwietniowego numeru Monitora Prawa Bankowego. "Zbieg wniosku o ogłoszenie upadłości z wnioskiem restrukturyzacyjnym a bezskuteczność czynności prawnych dłużnika" - r. pr. Bartosz Sierakowski oraz apl. adw. Norbert Frosztęga. Zapraszamy do lektury: b-s-n-f-zbieg-wniosku-o-ogl-up-z-wn-restr-a-bezsk-czynn-pr-dl

Czytaj dalej
24 - 04 - 2017

The Legal 500 EMEA

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy została zarekomendowana w rankingu Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2017 w kategorii „Restructuring and insolvency”. Other recommended firms – ranked: tier 1. Dziękujemy! Link do rankingu tutaj.

Czytaj dalej
21 - 04 - 2017

Upadłość konsumencka bije rekordy popularności

Polecamy artykuł r. pr. Barbary Szczepkowskiej w Polskim Radiu. Radca prawny wypowiada się na temat wzrostu liczby upadłości konsumenckich. Zapraszamy do lektury. http://www.polskieradio.pl/42/5725/Artykul/1754397,Upadlosc-konsumencka-bije-rekordy-popularnosci-Dla-wielu-konsumentow-to-ostatnia-deska-ratunku…

Czytaj dalej
12 - 04 - 2017

Nowy wpis na naszym blogu upadlosc.pl

Konrad Forysiak dodał wpis na naszym blogu "Jak zacząć, czyli samodzielne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Instrukcja dla dłużników". Zapraszamy do lektury: http://upadlosc.pl/jak-zaczac-czyli-samodzielne-przygotowanie-wniosku-o-ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-instrukcja-dla-dluznikow/

Czytaj dalej
11 - 04 - 2017

Ra­n­king Cha­m­bers & Par­t­ners Eu­­ro­­pe 2017

Me­­ce­­nas Piotr Zimmerman otrzy­­mał no­­mi­­na­­cję in­­dy­­wi­­du­­a­l­ną w ra­n­ki­n­gu Cha­m­bers & Par­t­ners Eu­­ro­­pe 2017 w ka­­te­­go­­rii Re­­stru­c­tu­­ri­n­g/In­so­­lve­n­cy (Band 1). Opi­­nia klie­n­tów ze stro­­ny Cha­m­bers &Par­t­ners: Piotr Zi­m­me­r­man is a no­­ted expert…

Czytaj dalej