Aktualności

Home Home
25 - 10 - 2017

Jedyny członek zarządu powiadomi KRS o rezygnacji

Zgodnie z projektem nowelizacji KSH jedyny członek zarządu samodzielnie powiadomi KRS o rezygnacji. Ministerstwa Rozwoju i Finansów w ten sposób proponują rozwiązać istniejący od wielu lat problem w spółkach kapitałowych. Dla Dziennika Gazety Prawnej  zmiany komentuje r.pr. Mateusz Medyński. Artykuł…

Czytaj dalej
23 - 10 - 2017

Odpowiedzialność zabezpieczycieli za umorzone zobowiązania

Czy z chwilą wykonania układu lub planu spłat wierzyciel traci możliwość dochodzenia przysługujących mu roszczeń wobec zabepieczycieli także w zakresie, w jakim zostały one umorzone na mocy układu lub planu spłaty? W październikowym numerze Monitora Prawa Bankowego r.pr. Bartosz Sierakowski,…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2017

Ko­men­tarz prak­tycz­ny do usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne

In­for­mu­je­my, że w lipcu 2017 r. uka­zał się ko­men­tarz au­tor­stwa eks­per­tów: Piotr Zim­mer­man, Pa­tryk Fi­li­piak, Bar­tosz Sie­ra­kow­ski, An­na Mi­chal­ska. Pu­bli­ka­cja ma cha­rak­ter prak­tycz­ny, skie­ro­wa­na jest do przed­się­bior­ców oraz prak­ty­ków re­struk­tu­ry­za­cji. Pu­bli­ka­cja…

Czytaj dalej
17 - 10 - 2017

Szkolenie "Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne"

W dniach 25-26 października 2017 r. odbędzie się III. edycja szkolenia organizowanego przez Golden Solutions "Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw - aspekty praktyczne". Jednym z prelegentów będzie r.pr. Bartosz Sierakowski. Szkolenie obejmie m.in. zagadnianie restrukturyzacji…

Czytaj dalej
04 - 10 - 2017

Uproszczony wniosek sanacyjny - luka w przepisach

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Piotra Zimmermana na temat luki w przepisach dotyczących uproszczonego postępowania sanacyjnego w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Artykuł dostępny TUTAJ.      

Czytaj dalej
03 - 10 - 2017

Spółka jawna - jak ją założyć i rozwiązać problemy

Spółka jawna jest bardzo elastyczną formą prowadzenia działalności gospodarczej. O zasadach i korzyściach spółki jawnej dla dodatku Firma i Prawo Dziennika Gazety prawnej piszą r.pr. Mateusz Medyński i r.pr. Konrad Forysiak. Artykuł dostępny tutaj.    

Czytaj dalej
28 - 09 - 2017

Praktyczne warsztaty "Nowa ustawa o Komornikach Sądowych"

Zapraszamy na praktyczne warsztaty V Finnacial Conferences dotyczące projektu ustawy o komornikach sądowych, która ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Jednym z prelegentów będzie r.pr. Piotr Zimmerman, który poprowadzi panel "Prawo wyboru komornika". Więcej informacji tutaj.

Czytaj dalej
22 - 09 - 2017

Sukces Kancelarii

Miło nam poinformować, że klienci Twój Nowy Dom Development S.A. po kilku latach od ogłoszenia upadłości dewelopera uzyskają prawo własności mieszkań. Taki sposób zaspokojenia ich roszczeń przewidywał układ, zawarty na mocy przepisów o upadłości deweloperskiej. Zawarcie i wykonanie układu…

Czytaj dalej
31 - 08 - 2017

Sukces Kancelarii

Miło nam poinformować, że klienci Twój Nowy Dom Development S.A. po kilku latach od ogłoszenia upadłości dewelopera uzyskają prawo własności mieszkań. Taki sposób zaspokojenia ich roszczeń przewidywał układ, zawarty na mocy przepisów o upadłości deweloperskiej. Zawarcie i wykonanie układu wymagało…

Czytaj dalej
28 - 07 - 2017

Prawo restrukturyzacyjne - komentarz praktyczny

Na rynku pojawił się komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którego współautorami są r.pr. Piotr Zimmerman oraz r.pr. Bartosz Sierakowski. Publikacja zawiera treść nowej ustawy z komentarzem do przepisów. Porusza zagadnienia dotyczące: przepisów ogólnych i szczególnych o postępowaniach…

Czytaj dalej