Aktualności

Home Home
12 - 04 - 2017

Nowy wpis na naszym blogu upadlosc.pl

Konrad Forysiak dodał wpis na naszym blogu "Jak zacząć, czyli samodzielne przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Instrukcja dla dłużników". Zapraszamy do lektury: http://upadlosc.pl/jak-zaczac-czyli-samodzielne-przygotowanie-wniosku-o-ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-instrukcja-dla-dluznikow/

Czytaj dalej
11 - 04 - 2017

Ra­n­king Cha­m­bers & Par­t­ners Eu­­ro­­pe 2017

Me­­ce­­nas Piotr Zimmerman otrzy­­mał no­­mi­­na­­cję in­­dy­­wi­­du­­a­l­ną w ra­n­ki­n­gu Cha­m­bers & Par­t­ners Eu­­ro­­pe 2017 w ka­­te­­go­­rii Re­­stru­c­tu­­ri­n­g/In­so­­lve­n­cy (Band 1). Opi­­nia klie­n­tów ze stro­­ny Cha­m­bers &Par­t­ners: Piotr Zi­m­me­r­man is a no­­ted expert…

Czytaj dalej
11 - 04 - 2017

Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 Rzeczpospolita

Po raz kolejny nasza Kancelaria została uznana liderem w dziedzinie Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2017. Mec. Piotr Zimmerman uzyskał indywidualny tytuł lidera w tej dziedzinie. Dziękujemy wszystkim członkom Zespołu za zaangażowanie…

Czytaj dalej
22 - 03 - 2017

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorstwa obejmującego nieruchomość leśną

Polecamy artykuł autorstwa r.pr. Mateusza Medyńskiego, r.pr. Agnieszki Stenzel i Michała Chylaka, który ukazał się w marcowym wydaniu Monitoru Prawa Bankowego.  Pobierz.

Czytaj dalej
17 - 03 - 2017

Ochrona majątku po ogłoszeniu upadłości

Polecamy artykuł autorstwa mec. Mateusza Medyńskiego i Wojciecha Bobika w Hurt i Detal o tym jak chronić majątek w przypadku ogłoszenia upadłości. Pobierz.

Czytaj dalej
13 - 03 - 2017

Zmiany prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego a praktyki kredytowania w bankach

Zapraszamy na warsz­ta­t „Zmia­ny pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go i upa­dło­ścio­we­go a prak­ty­ki kre­dy­to­wa­nia w ban­ka­ch", który po­pro­wa­dzą 27-28 mar­ca br. mec Piotr Zim­mer­man, Bar­ba­ra Te­is­sey­re i dr Krzysz­tof Czer­kas. Ce­lem warsz­ta­tu jest prze­ka­za­nie je­go uczest­ni­kom…

Czytaj dalej
08 - 03 - 2017

Test przedsiębiorcy - sprawdź z nami swoją wiedzę!

Zapraszamy do rozwiązania testu przygotowanego przez mec. Mateusza Medyńskiego dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym można sprawdzić swoją wiedzę z zakresu upadłości. Rozwiąż test!

Czytaj dalej
01 - 03 - 2017

Upadły bank i znikający deweloper: Rosną problemy klientów spółki Dolcan zamieszanej w upadłość SK Banku

Dla Gazetaprawna.pl mec. Piotr Zimmerman komentuje problemy z realizacją promes klientów spółki Dolcan, zamieszanej w upadłość SK Banku. Zapraszamy do lektury artykułu.

Czytaj dalej
14 - 02 - 2017

Prezesom po kieszeni: Sądy ostrzej karzą osoby, które nie wypełniają obowiązków sprawozdawczych

R.pr. Mateusz Medyński w Dzienniku Gazecie Prawnej komentuje kwestię nakładania grzywn za niewypełnianie sprawozdań. Artykuł można przeczytać tutaj.

Czytaj dalej