Aktualności

Home Home
12 - 01 - 2016

Piotr Zimmerman jednym z twórców nowej ustawy

1 stycznia 2016 weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Uchwalone przepisy są wyrazem krytycznego spojrzenia na dotychczas obowiązujące w polskim porządku prawnym zasady i procedury wdrażane wobec podmiotów, które znalazły się w tarapatach. Wprowadzają cztery nowe procedury restrukturyzacji,…

Czytaj dalej
10 - 01 - 2016

Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (cz.4) w Dzienniku Gazecie Prawnej

29 grudnia 2015 r. w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej ukazała się kolejna część komentarza do ustawy Prawo restrukturyzacyjne autorstwa mec. Piotra Zimmermana. Zapraszamy do lektury. DGP_2015_12_29_firma_i_prawo KOM 04

Czytaj dalej
28 - 12 - 2015

Deweloper upada. Możliwe trzy drogi dokończenia inwestycji

Ustawa deweloperska (czyli ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377 ze zm.) miała stać na straży interesów osób kupujących w ramach umowy deweloperskiej swoje cztery kąty. Praktyka pokazała jednak, że…

Czytaj dalej
18 - 12 - 2015

Po­stę­po­wa­nie re­struk­tu­ry­za­cyj­ne wo­bec de­we­lo­pe­rów.

Negatywne doświadczenia w stosowaniu przepisów regulujących tzw. upadłość deweloperską potwierdzają, że pomimo starań ustawodawcy obecna regulacja nie spełnia swojej podstawowej funkcji - nie zapewnia należytej ochrony praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w razie ogłoszenia…

Czytaj dalej
17 - 12 - 2015

Restrukturyzacja operacyjna, czyli nie skupiajmy się na objawach

Wraz ze zbliżającym się wprowadzeniem nowego prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego rozpętała się dyskusja na temat niskiej skuteczności dotychczas obowiązujących rozwiązań prawnych w kontekście „uzdrawiania” przedsiębiorstw. Obiecujące jest włączenie się do tej dyskusji nie tylko prawników…

Czytaj dalej
15 - 12 - 2015

Obo­wiąz­ko­we ubez­pie­cze­nia OC syn­dy­ka. Usta­wa o li­cen­cji syn­dy­ka – za­gad­nie­nia in­ter­tem­po­ral­ne.

Ustawą o licencji syndyka (z dn. 15 czerwca 2004) przed osobami ubiegającymi się o powołanie do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym, ustawodawca postawił wymagania w postaci: legitymowania się licencją oraz obowiązku posiadania polisy OC. Wspomniana ustawa wprowadziła radykalne…

Czytaj dalej
02 - 12 - 2015

Koniec BTE. Ale banki nadal na uprzywilejowanej pozycji

27 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1854) likwidująca możliwość stosowania bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE) przez banki. Nowe przepisy mają przede wszystkim chronić przedsiębiorcę przed łatwym ściąganiem długów oraz zmniejszyć koszty sądowe…

Czytaj dalej
27 - 11 - 2015

Monitor Prawa Bankowego - 11/15

W listopadowym numerze Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł „Kontrowersje wokół liczenia terminu przedawnienia orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej” autorstwa mec. Bartosza Sierakowskiego oraz apl. Norberta Frosztęgi. Publikacja dotyczy tematu przedawnienia karalności…

Czytaj dalej
27 - 11 - 2015

Komentarz do ustawy Prawo restrukturyzacyjne (cz.3) w Dzienniku Gazecie Prawnej

24 listopada br. w dodatku do Dziennika Gazety Prawnej ukazała się trzecia część komentarza do ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którego współautorem jest mec. Bartosz Sierakowski. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem. DGP_2015_11_24_firma_i_prawo

Czytaj dalej
24 - 11 - 2015

Wypowiedź mecenasa Bartosza Sierakowskiego dla Dziennika Gazety Prawnej

W dniu 10 listopada br. w dodatku DGP Firma i Prawo ukazał się artykuł "Temida łagodnieje przy orzekaniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej" (str. 3). W publikacji wykorzystano wypowiedź mecenasa Bartosza Sierakowskiego na temat wad i zalet nowego rozwiązania.     Zapraszamy…

Czytaj dalej