Aktualności

Home Home
13 - 01 - 2023

Zarząd spółki zależnej musi zweryfikować zasadność wiążącego polecenia

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 r. wprowadziła przepisy regulujące zasady funkcjonowania grup spółek. Jedną z istotniejszych zapisów mówi o możliwości wydania przez spółkę dominującą polecenia wiążącego. Na łamach dziennika Rzeczpospolita mec.…

Czytaj dalej
21 - 12 - 2022

Zakaz wypowiadania umów w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa mec. Norberta Frosztęgi oraz mec. Wojciecha Bobika, w którym prawnicy naszej Kancelarii pochylili się nad kwestią zakazu wypowiadania umów w postępowaniu restrukturyzacyjnym. „Wraz…

Czytaj dalej
16 - 12 - 2022

Nie da się szybko zakończyć kontraktu, gdy stroną jest upadły

„Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne. Podobne zasady dotyczą postępowań restrukturyzacyjnych. Przedsiębiorcy obawiając…

Czytaj dalej
13 - 12 - 2022

Kierowanie się interesem grupy przez spółkę dominującą nie może prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli

Od 13 października 2022 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych. Główne zmiany dotyczyły wprowadzenie do polskiego porządku prawnego pojęcia grup spółek i uregulowania relacji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu. Niestety, przepisy nie określają postępowania,…

Czytaj dalej
12 - 12 - 2022

Uprawnienia zarządu upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie upadłości przez spółkę powoduje ograniczenie kompetencji jej zarządu. Większość jego dotychczasowych uprawnień oraz obowiązków przejmuje syndyk, który czuwa między innymi nad masą upadłościową. Nie oznacza to jednak, że sam zarząd przestaje istnieć. Zapraszamy Państwa do przeczytania…

Czytaj dalej
12 - 12 - 2022

II Kongres Restrukturyzacyjny: Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Kongresu Restrukturyzacyjnego, który poświęcony będzie prawnym aspektom finansowana przedsiębiorstw w restrukturyzacji. Podobnie jak przed rokiem, wśród ekspertów zaproszonych do wygłoszenia referatu znalazł się mec. Bartosz Sierakowski, który…

Czytaj dalej
01 - 12 - 2022

Zgłoszenie wierzytelności za pośrednictwem KRZ – jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej?

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online poświęconym zgłaszaniu wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Webinar organizuje Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, a zagadnienia związane z obsługą KRZ przybliżał będzie mec. Bartosz Sierakowski. W związku z elektronizacją postępowań…

Czytaj dalej
17 - 11 - 2022

Skarga pauliańska – przedawnienie wierzytelności chronionej

Na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł autorstwa mec. Bartosza Sierakowskiego oraz mec. Wojciecha Bobika, w którym prawnicy naszej Kancelarii pochylili się nad kwestią skargi pauliańskiej w kontekście przedawnienia wierzytelności. „Na temat skargi pauliańskiej,…

Czytaj dalej
09 - 11 - 2022

Pozycja udziałowca w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki

Polecamy Państwa uwadze artykuł przygotowany przez mec. Norberta Frosztęgę oraz mec. Huberta Woźniaka, który ukazał się na łamach czasopisma naukowego „Kwartalnika Prawa Międzynarodowego”. W swoim materiale eksperci naszej Kancelarii pochylili się nad pozycją udziałowca w postępowaniu restrukturyzacyjnym…

Czytaj dalej
02 - 11 - 2022

Konferencja: Najbliższa przyszłość windykacji

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowej konferencji poświęconej przyszłości windykacji w Polsce. Podczas wydarzenia z prelekcją poświęconą restrukturyzacji i upadłości wystąpi mec. Piotr Zimmerman. Ekspert naszej Kancelarii omówi najważniejsze dotychczasowe zmiany w zakresie postępowań,…

Czytaj dalej