Aktualności

Home Home

Bezskuteczność spłaty niewymagalnej wierzytelności hipotecznej na przedpolu upadłości

24 - 06 - 2024
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca Restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa Norberta Frosztęgi omawiający zagadnienia dotyczące bezskuteczności spłaty niewymagalnej wierzytelności hipotecznej na przedpolu upadłości.

 

"Zagadnienia związane z bezskutecznością czynności zdziałanych przez dłużnika na przedpolu upadłości należą do jednych z najbardziej skomplikowanych merytorycznie, z którymi musi zmierzyć się syndyk po ogłoszeniu upadłości. Pomimo, że trzon relatywnych w tym obszarze przepisów od wielu lat pozostaje niezmienny, nadal istnieje co do nich szereg niejasności interpretacyjnych. Wśród nich można wyróżnić sposób oceny prawnej przypadku, w którym dochodzi do spłaty niewymagalnego długu zabezpieczonego rzeczowo na majątku dłużnika w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W ramach niniejszego artykułu podjęto próbę wykazania, że czynność taka może podpadać pod sankcję bezskuteczności z art. 127 ust. 3 p.u.

 

Szczegóły dotyczące Prenumeraty znajdą Państwo: TUTAJ