Aktualności

Home Home

Darmowe upadłości dla małych firm, UE pracuje nad przepisami

16 - 11 - 2023
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Trwają prace nad wdrożeniem dyrektywy Insolvency III. Przewiduje ona uproszczone postępowania likwidacyjne dla mikroprzedsiębiorców, czyli zatrudniających do 10 pracowników i z obrotami do 2 mln euro rocznie.

  

Dla serwisu prawo.pl, komentarza w sprawie nowych przepisów udziela mec. Norbert Frosztęga. 

  

“Uproszczone postępowanie to odpowiedź na liczne przypadki, kiedy nie ogłasza się upadłości, ponieważ majątek firmy nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Przyczyn tego stanu rzeczy może być wiele - np. zbyt późne złożenie wniosku upadłościowego, czy wysokie koszty. W każdym jednak wypadku jest to stan niepożądany dla całego otoczenia gospodarczego. Skutkuje to istnieniem w obrocie martwych podmiotów, których nie stać ani na prowadzenie działalności, ani na spłatę długów, ani na ogłoszenie upadłości. Jest już wprawdzie obowiązująca instytucja wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, lecz jest ona jednak mało efektywna w praktyce”

  

Pełna wersja artykułu dostępna jest: TUTAJ