Aktualności

Home Home

Dotknięci COVID-19 mogą wniosku o upadłość nie składać, ale...

28 - 04 - 2020
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

W ramach nowelizacji Tarczy antykryzysowej zawieszono bieg terminu na złożenie wniosku o upadłość, ale tylko dla przedsiębiorców, którzy popadli w stan spełniając łącznie dwa warunki: po pierwsze, wskutek COVID-19, a po drugie, miało to miejsce w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

W najnowszym artykule dla Dziennika Gazety Prawnej radca prawny Bartosz Sierakowski zwraca uwagę, że powyższe przepisy nie obowiązują, gdy niewypłacalność powstała jeszcze przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemii. Przedsiębiorcy zwlekający ze złożeniem wniosku o upadłość mogą być narażeni na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzycieli, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a w pewnych wypadkach nawet odpowiedzialność karną. W swoim artykule mec. Sierakowski podkreśla również, że w niektórych sytuacjach ciężko będzie wykazać, w którym momencie niewypłacalność faktycznie powstała, ale z pomocą może przyjść wiekowanie zobowiązań.

Z pełnym artykułem dotyczącym składania wniosku o upadłość w czasie epidemii koronawirusa mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.