Aktualności

Home Home

Frankowcy najbardziej poszkodowani podczas upadłości konsumenckiej

12 - 09 - 2018
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach, Publikacje

Projekt nowej wersji prawa upadłościowego zakłada kilka zmian, m.in. w mechanizmie zawarcia układu z wierzycielami. Banki nie są jednak z reguły zainteresowane taką formą rozwiązania problemu, a jest to szczególnie dotkliwe dla kredytobiorców spłacających zobowiązania oparte na walucie obcej. Przewiduje też prawdziwą rewolucję w zasadach działania upadłości konsumenckiej. Jedną z najbardziej istotnych zmian jest możliwość ogłoszenia bankructwa niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności. «Zmiany mają za zadanie urzeczywistnić istniejące regulacje – aktualnie liczba zawartych układów w upadłościach konsumenckich jest symboliczna. Niestety trudno przyznać projektowanym zmianom w tym zakresie walory praktyczne. Większa część wierzycieli zabezpieczona jest na nieruchomości dłużnika. Wobec tego zawarcie układu jest dla nich nieatrakcyjne i wydłuża, względem tradycyjnej likwidacji osiągnięcie najważniejszego celu wierzyciela – szybkiego zwrotu kapitału.» — komentuje  r.pr. Piotr Zimmerman dla bankier.pl. Artykuł dostępny jest TUTAJ.