Aktualności

Home Home

INSO Biznes 2015

02 - 11 - 2015
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Wydarzenia

1 stycznia 2016 wchodzi w życie nowe Prawo  restrukturyzacyjne. Zmiany w prawie są daleko idące - ich nadrzędny cel to ułatwienie przedsiębiorcom możliwości restrukturyzacji zadłużenia, majątku i zatrudnienia, a z drugiej strony - ochrona interesów wierzycieli niewypłacalnego przedsiębiorcy. W odpowiedzi na te zmiany  odbędzie się cykl, bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców mających na celu prezentację i dyskusję nad wybranymi aspektami prawnymi i ekonomicznymi nowych przepisów. Organizatorem spotkań jest Instytut Allerhanda, a partnerem merytorycznym nowy podmiot na rynku usług resytrukturyzacyjnych Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA. Spotkania odbędą się w Warszawie (19.11.), Poznaniu (25.11.) i Rzeszowie.
Więcej szczegółów na stronie organizatora: http://kongresy.allerhand.pl/insobusiness.