Aktualności

Home Home

Kadry i Płace - wywiad z mecenasem Piotrem Zimmermanem

31 - 07 - 2014
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Kancelaria w mediach

26 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zgodnie z którą pracownicy będą mogli składać wnioski o wypłatę świadczeń z FGŚP na podstawie wydanego przez polski sąd wtórnego postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego, które potwierdza orzeczenie sądu zagranicznego. (...) Więcej na ten temat przeczytają Państwo w wywiadzie z mecenasem Piotrem Zimmermanem, który ukazał się w tygodniku Kadry i Płace (24 lipca):

kadry i płace_24_07_14