Aktualności

Home Home

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy miała swój udział w orzeczeniu TK ws. prawa upadłościowego

10 - 06 - 2016
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Kancelaria w mediach

8 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekał o niezgodności z konstytucją art. 54 ust. 1 prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie w jakim przepis ten wyłącza prawo do wniesienia przez dłużnika, niebędącego wnioskodawcą, zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu tzw. ubóstwa masy upadłości (sygn. akt P 62/14).

Orzeczenie TK zapadło w sprawie, w której Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy reprezentuje dłużnika, który zakwestionował postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości (prawnik.pl).

http://www.prawnik.pl/w-kancelariach/artykuly/950545,kancelaria-zimmerman-i-wspolnicy-miala-swoj-udzial-w-orzeczeniu-tk-ws-prawa-upadlosciowego.html