Aktualności

Home Home

Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia

03 - 02 - 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody,
    w celu udziału w cyklu szkoleń: „Praktycznie o restrukturyzacji i upadłości” zorganizowanym przez Kancelarię Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, oraz dalszego kontaktu organizacyjnego;
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w szkoleniu;
  • Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria radców prawnych i adwokatów z siedzibą w Warszawie (00-687) przy ul. Wspólnej 70 piętro IX, KRS 0000873833;
  • Zbiór danych przetwarzanych przez naszą Spółkę stanowi dla nas cenną tajemnicę handlową i tylko my będziemy je administrować. Nie udostępniamy ich innym podmiotom, a jeśli tak, to przed ich pozyskaniem wyraźnie informujemy o tej możliwości i jest to działanie jednorazowe, związane z konkretnym wydarzeniem i konkretną grupą odbiorców (sponsorzy, partnerzy, wymienieni z nazwy, podwykonawcy). Dostęp do gromadzonych danych mają tylko osoby do tego upoważnione;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa;
  • W każdej chwili może się Pani/Pan zwrócić z wszelkimi pytaniami dotyczącymi danych osobowych pod adres: daneosobowe@zimmerman.com.pl.