Aktualności

Home Home

Nowa publikacja naszego eksperta

06 - 06 - 2024
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Publikacje

 

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazało się kolejne, 8 już wydanie komentarza: 

 

"Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz"

 

, jego autorem jest założyciel naszej kancelarii, radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, były sędzia przewodniczący wydziałów upadłościowych, wykładowca uniwersytecki, mecenas Piotr Zimmerman. 

 

Komentarz skierowany jest do doradców restrukturyzacyjnych, zarządców i nadzorców sądowych, a także aplikantów zawodów prawniczych oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

Publikacja omawia tradycyjnie istotne zagadnienia takie jak: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności, skutki ogłoszenia niewypłacalności, czy przeprowadzanie działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań. W wydaniu 8 położono nacisk na praktyczne zastosowanie przepisów o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (z numerami wzorców pism) jak również na praktyczne aspekty najpopularniejszego postępowania restrukturyzacyjnego -postępowania o zatwierdzenie układu.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: TUTAJ