Aktualności

Home Home

Podstawienie procesowe syndyka w miejsce upadłego

30 - 10 - 2023
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Na łamach październikowego wydania Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł autorstwa dr Bartosza Sierakowskiego oraz Wojciecha Bobika omawiający podstawienie procesowe syndyka w miejsce upadłego.

"Wprawdzie syndyk jest pozasądowym organem postępowania upadłościowego, lecz obszar jego działania nie ogranicza się do tego postępowania. Bierze on udział we wszystkich sprawach dotyczących masy upadłości, niezależnie od tego, czy toczą się przed sądem, czy organem administracji. W niniejszej pracy zebrano i uporządkowano wyrażone w piśmiennictwie oraz orzecznictwie poglądy na temat charakteru udziału syndyka w miejsce upadłego w poszczególnych kategoriach postępowań. Celem analizy było sformułowanie praktycznych konkluzji, mogących być przyczynkiem do ujednolicenia rozwiązań stosowanych przez sądy oraz organy administracji."

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który dostępny jest TUTAJ.