Aktualności

Home Home

Potrzebne narzędzia, by odpolitycznienie spółek nie było pustym hasłem

12 - 02 - 2024
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

W ostatnim czasie głośno jest o projekcie ustawy dotyczącej odpolitycznienia spółek państwowych. Zapowiadane przepisy mają za zadanie odpartyjnienie i profesjonalizacje zarządzania spółkami Skarbu Państwa, które ma wiązać się z wprowadzeniem czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze.

Propozycję zmian dla serwisu prawo.pl skomentował Norbert Frosztęga, który podkreślił, że ważne jest właściwe ukształtowanie regulacji prawnych, aby rzeczywiście mogły zrealizować stawiane przed nimi cele.

„Konieczne jest zapewnienie nie tylko odpowiedniego mechanizmu wyboru piastunów poszczególnych organów spółek państwowych, ale też regularne weryfikowanie sposobu sprawowanej funkcji i osiąganych wyników.

Zapraszamy do lektury artykułu: LINK