Aktualności

Home Home

Pozorowane ugody nie będą się opłacać

08 - 07 - 2022
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

30 czerwca br. weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2459). 

Wprowadzone nią zmiany mogą przyczynić się do znacznego spadku popularności tzw. zawezwania do próby ugodowej – szczególnie w tych przypadkach, gdy celem wierzyciela jest w istocie jedynie wydłużenie czasu na dochodzenie roszczeń, a nie porozumienie z dłużnikiem. 

Więcej na temat nowych przepisów przeczytają Państwo w artykule mec. Bartosza Sierakowskiego oraz mec. Norberta Frosztęgi, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej. 

Artykuł znajdą Państwo TUTAJ.