Aktualności

Home Home

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6

18 - 04 - 2016
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Publikacje

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się nowa publikacja „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.”, w której współautorem jest mecenas Piotr Zimmerman. Wydanie wnikliwie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące nowej ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) oraz ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) po zmianach obowiązujących od 1.1.2016 r.

Mecenas Piotr Zimmerman jest autorem 4 rozdziałów o:
  • likwidacji masy upadłości,
  • zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • upadłości deweloperskiej,
  • restrukturyzacji deweloperskiej;