Aktualności

Home Home

Konferencja - Prawo restrukturyzacyjne

02 - 09 - 2013
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Wydarzenia

2 września br. w Warszawie w siedzibie BCC, odbyła się konferencja pt.:  ”Prawo restrukturyzacyjne – wyzwania i potrzeby rynku”. Jednym z zaproszonych na nią ekspertów był mecenas Piotr Zimmerman. W trakcie dyskusji poruszone zostały kwestie:
  • skuteczne instrumenty restrukturyzacji bez narażania na szwank wierzycieli
  • stygmatyzacja firm znajdujących się w procesie restrukturyzacji w kontekście przetargów publicznych – porównania z innymi rozwiniętymi gospodarkami
  • realizacja polityki „nowa szansa” i stworzenie warunków do „nowego startu”
  • przyśpieszenie postępowań dla uniknięcia zbędnych kosztów dla wierzycieli i perturbacji na rynku pracy
  • uprawnienia aktywnych wierzycieli.
Wśród zaproszonych ekspertów oprócz mecenasa Piotra Zimmermana znaleźli się:
  • Mariusz Haładyj – wiceminister gospodarki
  • Maciej Geromin – ekspert w Departamencie Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości
  • Cezary Zalewski – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
  • Edyta Senger-Kałat – syndyk w spółce Syndycy Wielkopolscy
  • dr Agenor Gawrzyał – ekspert ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Dyskusję poprowadził red. Tomasz Wróblewski.