Aktualności

Home Home

Pre-pack w realiach polskiego prawa upadłościowego? Tak. Już wiemy, że to działa!

10 - 01 - 2017
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Sukcesy kancelarii

Miło nam poinformować, że w dniu 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych uwzględnił, złożony przez Kancelarię Zimmerman i Wspólnicy sp.k. w imieniu jednego z naszych klientów, wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) stanowi nowość w polskim prawie upadłościowym, która w dużym uproszczeniu polega na dołączeniu do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. W przypadku uwzględnienia takiego wniosku, postępowanie upadłościowe ulega znacznemu skróceniu i uproszczeniu, zaś inwestor (którym może być nawet podmiot powiązany z dłużnikiem) już nawet w dniu ogłoszenia upadłości może przejąć nabywany majątek i w pełni nim zarządzać.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię Zimmerman i Wspólnicy sp.k. wniosek obejmował propozycję nabycia nieruchomości dłużnika przez zewnętrzny podmiot (inwestora), za samodzielnie ustaloną, w oparciu o przygotowany operat szacunkowy, cenę. Sąd nie powziął żadnych zastrzeżeń tak co do wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i oferty nabycia wspominanej nieruchomości, w efekcie czego – dzięki m.in. dobrej współpracy z Syndykiem – niezwłocznie doszło do sporządzenia aktu notarialnego, mocą którego ostatecznie majątek został przeniesiony na nabywcę. Dalsze postępowanie upadłościowe powinno już być tylko formalnością i zakończyć się w ciągu kilku miesięcy.

Powyższe postanowienie jest jednym z pierwszych tego typu rozstrzygnięć w Sądzie warszawskim, co odczytujemy jako wyraz otwarcia Sądów na nowe rozwiązania prawne, a jednocześnie celowościowe podejście do tematu upadłości, gdzie szybkość i sprawność postępowania ma zasadnicze znaczenie dla poziomu zaspokojenia ogółu wierzycieli dłużnika.