Aktualności

Home Home

Re­struk­tu­ry­za­cja w bran­ży de­we­lo­per­skiej - Gazeta Finansowa

01 - 02 - 2016
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Kancelaria w mediach

Od dnia 1 stycznia 2016 r. sytuację podmiotów niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością regulują dwie odrębne ustawy – Prawo Restrukturyzacyjne oraz Prawo Upadłościowe. Wymienione akty prawne zawierają szereg nowatorskich rozwiązań i narzędzi, których wykorzystanie – w zamyśle ustawodawcy – pozwoli na realizację jednego z głównych założeń przepisów o restrukturyzacji, a mianowicie polityki „nowej szansy".

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Restrukturyzacja w branży deweloperskiej" autorstwa naszych ekspertów - Bartosza Sierakowskiego i Michała Węglińskiego, opublikowanym na łamach styczniowego numeru Gazety Finansowej (wyd. 29.01.2016 r.).

http://gf24.pl/restrukturyzacja-w-branzy-deweloperskiej/